Слободен пазар
Шифра на ХВ Опис на хв ИСИН Вкупно издадени ХВ
ATPP АТП Пролетер Крива Паланка MKATPP101011 12.945
BIKF Текстил Елма Прилеп MKBIKF101010 12.361
CDHV Централен депозитар за хартии од вредност MKCDHV101019 6.000
EDST Единство Струга MKEDST101018 331.792
ELNC Еленица АД Струмица MKIGME101014 24.999
ENER Енергомонт Скопје MKENER101014 3.359
EUMK Еуромак брокер АД Скопје MKEUMK101012 136
FKTL ФК Струга-Трим-Лум АД Струга MKFKTL101015 2.500
FROT Фротирка компани АД Делчево MKFROT101015 63.495
GALE Галеб АД Охрид MKGALE101013 40.278
GDKM ЗИК Градиште Куманово MKGRDI101010 3.000
GIMS Град. институт Македонија Скопје MKGIMS101018 12.836
GRDN Градинар Охрид MKGRDN101013 14.598
JAKO Јавор Консалтинг Битола MKJAKO101019 7.300
JUSK Југотутун Скопје MKJUSK101011 2.042
KARO Караорман Скопје MKKARA101015 95.699
KDFO Генерали инвестментс АД Скопје MKKDFO101010 93.574
KKST КК Струмица 2022 АД Струмица MKKKST101011 2.500
KMPR Комунапроект Тетово MKKMPR101014 45.772
KULT Култура АД Скопје MKKULT101016 44.000
KVAS Квасара Битола MKKVAS101019 12.500
LAJO Лајон Инс АД Скопје MKLAJO101018 1.500
LHND Лихнида Охрид MKLHND101018 55.100
MB Македонска берза АД Скопје MKMBDH101011 2.792
MLKR Млекара АД Битола MKIMBM101019 108.589
OPFO Опфолио АД Скопје MKOPFO101012 12.000
OPTK Очна оптика Геталдус Скопје MKOPTK101010 12.536
OSPO Осигурителна полиса Скопје MKOSPO101017 300.901
PELK Пелагонија Комерц АД Битола MKPELK101010 5.038
PROD Просветно дело Скопје MKPROD101011 50.882
PROT Протектор АД Прилеп MKPROT101013 1.500
PTRS Роман АД Прилеп MKPRTS101019 1.952
RIMI РИМИ АД Штип MKRIMI101017 104.569
RINS Реинг Скопје MKRINS101014 14.070
RZIZ РЖ Скопје-Инженеринг Скопје MKSKIN101011 18.914
SKP Пивара Скопје АД Скопје MKSKPV101012 179.970
SOLN Солун 2001 Гевгелија MKSOL1101012 82.246
TAJM Тајмиште АД Кичево - долгорочно суспендирано од котација MKTAJM101012 26.341
TBKO Сава осигурување АД Скопје MKTBKO101016 18.326
TRUB Факул.-земјо. стопанство Трубарево АД с. Трубарево Скопје MKTRUB101011 70.000
TSZS Трготекстил заед. служ. Скопје MKTRGT101019 20.745
VFPM ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје MKVFPF101014 525.000
VSC Ветеринарно сточарски центар Куманово MKVSCK101017 71.000
ZIMS ЗИМ Скопје MKZIMS101015 35.000
ZUAS ЗУАС АД Скопје MKZUAS101013 35.000