Шифра на ХВ - PTRS - Роман АД Прилеп
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKPRTS101019
Вкупно издадени ХВ
1.952
Последно тргување: 02.10.2023
Максимална цена:
840,00
Минимална цена:
840,00
Просечна цена:
840,00
Количина:
328
Промет:
275.520
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.259,00
Минимална цена:
840,00
Количина:
745
Промет:
800.104
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци