Шифра на ХВ - PTRS - Пелагонија Транс Прилеп
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKPRTS101019
Вкупно издадени ХВ
1.952
Последно тргување: 12.12.2018
Максимална цена:
3.075,00
Минимална цена:
3.075,00
Просечна цена:
3.075,00
Количина:
19
Промет:
58.425
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
3.075,00
Минимална цена:
3.075,00
Количина:
89
Промет:
273.675
Број на трансакции:
13

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци