Последни вести

Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 10.08.2020 година...

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во продложение билтенот за месец јули 2020 година

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Скопски Пазар АД Скопје

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Раде Кончар Апаратна техника АД Скопје

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва