Последни вести

Соопштение на Берзата во врска со новата Уредба за примена на Законот за трговските друштва

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции

Соопштение на Берзата во врска со промена на дневни ценовни ограничувања и тековните пазарни состојби

Продолжување на тргувањето на Берзата

Прекин на тргувањето на сите пазари на Берзата

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Продолжување на тргувањето на Берзата

Прекин на тргувањето на сите пазари на Берзата

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции

Прекин на тргувањето на Берзата