Последни вести

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 25.11.2020 година...

Македонска берза се приклучи во одбележувањето на Деновите на финансиска писменост

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека на 20.11.2020 година Берзата изврши бришење на издавачот Фабрика Карпош АД Скопје од „Листата за набљудување“

Решение на КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва