Последни вести

Комисијата за берзански индекс изврши вонредна ревизија на индексот ОМБ и одлучи Обврзниците за денационализација-Деветнаесетта емисија (RMDEN19) да станат елемент на индексот ОМБ

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 26.02.2021 година...

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Јавна понуда за преземање на Скопски пазар АД Скопје

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во врска со привремениот прекин на тргување со акциите на ЗК Пелагонија АД Битола...

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва