Последни вести

Македонска берза, со поддршка на Европската банка за обнова и развој, изготви „Извештај за следење на усогласеноста на котираните друштва со Кодексот за корпоративно управување“

Ве известуваме дека на 02.10.2023 година Берзата изврши бришење на издавачот Жито Караорман АД Кичево

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на ЗК Пелагонија АД Битола

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во продолжение прилозите од 22-рата годишна конференција на Македонска берза

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакции со акциите на Стопанска Банка АД Битола

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва