Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Илирика Југоисточна Европа 27.03.2020 26.03.2020 46,5370 46,5370 46,5370
Илирика Глобал-Растечки пазари 27.03.2020 26.03.2020 65,4198 65,4198 65,4198
Иново Статус Акции 27.03.2020 26.03.2020 32,8730 32,8730 32,8730
Генерали БРИК 27.03.2020 26.03.2020 131,0840 131,0840 131,0840
Генерали Нова ЕУ 27.03.2020 26.03.2020 99,8324 99,8324 99,8324
КБ Публикум - Балансиран 27.03.2020 26.03.2020 152,4487 152,4487 152,4487
КБ Публикум - Обврзници 27.03.2020 26.03.2020 148,6543 148,6543 148,6543
КБ Публикум Паричен 27.03.2020 26.03.2020 128,2877 128,2877 128,2877
Генерали Кеш Депозит 27.03.2020 26.03.2020 121,5920 121,5920 121,5920
Илирика Кеш Фонд 27.03.2020 26.03.2020 1.195,3159 1.195,3159 1.195,3159
Генерали Топ Брендови 27.03.2020 26.03.2020 123,1536 123,1536 123,1536
ВФП Премиум Инвест 27.03.2020 26.03.2020 101,0806 101,0806 101,0806
ВФП Кеш Депозит 27.03.2020 26.03.2020 111,0345 111,0345 111,0345
ВФП 100% БОНД 27.03.2020 26.03.2020 108,9239 108,9239 108,9239
КБ Публикум-МБИ 10 27.03.2020 26.03.2020 145,9691 145,9691 145,9691
Граве Глобал 27.03.2020 26.03.2020 86,0163 86,0163 86,0163
Илирика Југоисточна Европа 26.03.2020 25.03.2020 47,6924 47,6924 47,6924
Илирика Глобал-Растечки пазари 26.03.2020 25.03.2020 65,4993 65,4993 65,4993
Иново Статус Акции 26.03.2020 25.03.2020 33,2518 33,2518 33,2518
Генерали БРИК 26.03.2020 25.03.2020 128,0555 128,0555 128,0555
Генерали Нова ЕУ 26.03.2020 25.03.2020 99,4457 99,4457 99,4457
КБ Публикум - Балансиран 26.03.2020 25.03.2020 152,9778 152,9778 152,9778
КБ Публикум - Обврзници 26.03.2020 25.03.2020 148,1436 148,1436 148,1436
КБ Публикум Паричен 26.03.2020 25.03.2020 128,2816 128,2816 128,2816
Генерали Кеш Депозит 26.03.2020 25.03.2020 121,5863 121,5863 121,5863
Илирика Кеш Фонд 26.03.2020 25.03.2020 1.195,2631 1.195,2631 1.195,2631
Генерали Топ Брендови 26.03.2020 25.03.2020 119,7736 119,7736 119,7736
ВФП Премиум Инвест 26.03.2020 25.03.2020 97,9734 97,9734 97,9734
ВФП Кеш Депозит 26.03.2020 25.03.2020 111,0308 111,0308 111,0308
ВФП 100% БОНД 26.03.2020 25.03.2020 107,9673 107,9673 107,9673
КБ Публикум-МБИ 10 26.03.2020 25.03.2020 153,8930 153,8930 153,8930
Граве Глобал 26.03.2020 25.03.2020 84,1112 84,1112 84,1112
Илирика Југоисточна Европа 25.03.2020 24.03.2020 46,6678 46,6678 46,6678
Илирика Глобал-Растечки пазари 25.03.2020 24.03.2020 65,2267 65,2267 65,2267
Иново Статус Акции 25.03.2020 24.03.2020 33,0664 33,0664 33,0664
Генерали БРИК 25.03.2020 24.03.2020 125,2634 125,2634 125,2634
Генерали Нова ЕУ 25.03.2020 24.03.2020 97,5332 97,5332 97,5332
КБ Публикум - Балансиран 25.03.2020 24.03.2020 150,8992 150,8992 150,8992
КБ Публикум - Обврзници 25.03.2020 24.03.2020 147,8448 147,8448 147,8448
КБ Публикум Паричен 25.03.2020 24.03.2020 128,2764 128,2764 128,2764
Генерали Кеш Депозит 25.03.2020 24.03.2020 121,5812 121,5812 121,5812
Илирика Кеш Фонд 25.03.2020 24.03.2020 1.195,2235 1.195,2235 1.195,2235
Генерали Топ Брендови 25.03.2020 24.03.2020 118,8304 118,8304 118,8304
ВФП Премиум Инвест 25.03.2020 24.03.2020 95,5484 95,5484 95,5484
ВФП Кеш Депозит 25.03.2020 24.03.2020 111,0280 111,0280 111,0280
ВФП 100% БОНД 25.03.2020 24.03.2020 107,0389 107,0389 107,0389
КБ Публикум-МБИ 10 25.03.2020 24.03.2020 147,9548 147,9548 147,9548
Граве Глобал 25.03.2020 24.03.2020 78,9627 78,9627 78,9627
Илирика Југоисточна Европа 24.03.2020 23.03.2020 46,1848 46,1848 46,1848
Илирика Глобал-Растечки пазари 24.03.2020 23.03.2020 63,8297 63,8297 63,8297
Иново Статус Акции 24.03.2020 23.03.2020 32,9546 32,9546 32,9546
Генерали БРИК 24.03.2020 23.03.2020 120,1354 120,1354 120,1354
Генерали Нова ЕУ 24.03.2020 23.03.2020 95,1797 95,1797 95,1797
КБ Публикум - Балансиран 24.03.2020 23.03.2020 148,1925 148,1925 148,1925
КБ Публикум - Обврзници 24.03.2020 23.03.2020 147,5177 147,5177 147,5177
КБ Публикум Паричен 24.03.2020 23.03.2020 128,2696 128,2696 128,2696
Генерали Кеш Депозит 24.03.2020 23.03.2020 121,5773 121,5773 121,5773
Илирика Кеш Фонд 24.03.2020 23.03.2020 1.195,1649 1.195,1649 1.195,1649
Генерали Топ Брендови 24.03.2020 23.03.2020 112,4768 112,4768 112,4768
ВФП Премиум Инвест 24.03.2020 23.03.2020 88,5777 88,5777 88,5777
ВФП Кеш Депозит 24.03.2020 23.03.2020 111,0233 111,0233 111,0233
ВФП 100% БОНД 24.03.2020 23.03.2020 106,5565 106,5565 106,5565
КБ Публикум-МБИ 10 24.03.2020 23.03.2020 146,5996 146,5996 146,5996
Граве Глобал 24.03.2020 23.03.2020 79,2118 79,2118 79,2118
Илирика Југоисточна Европа 23.03.2020 22.03.2020 47,7974 47,7974 47,7974
Илирика Глобал-Растечки пазари 24.03.2020 22.03.2020 65,2341 65,2341 65,2341
Иново Статус Акции 23.03.2020 22.03.2020 33,2304 33,2304 33,2304
Генерали БРИК 23.03.2020 22.03.2020 123,9368 123,9368 123,9368
Генерали Нова ЕУ 23.03.2020 22.03.2020 97,5926 97,5926 97,5926
КБ Публикум - Балансиран 23.03.2020 22.03.2020 150,7360 150,7360 150,7360
КБ Публикум - Обврзници 23.03.2020 22.03.2020 148,1290 148,1290 148,1290
КБ Публикум Паричен 23.03.2020 22.03.2020 128,2629 128,2629 128,2629
Генерали Кеш Депозит 23.03.2020 22.03.2020 121,5708 121,5708 121,5708
Илирика Кеш Фонд 23.03.2020 22.03.2020 1.195,1324 1.195,1324 1.195,1324
Генерали Топ Брендови 23.03.2020 22.03.2020 114,5090 114,5090 114,5090
ВФП Премиум Инвест 23.03.2020 22.03.2020 91,4110 91,4110 91,4110
ВФП Кеш Депозит 23.03.2020 22.03.2020 111,0187 111,0187 111,0187
ВФП 100% БОНД 23.03.2020 22.03.2020 107,2069 107,2069 107,2069
КБ Публикум-МБИ 10 23.03.2020 22.03.2020 153,3722 153,3722 153,3722
Граве Глобал 23.03.2020 22.03.2020 80,5949 80,5949 80,5949
Илирика Југоисточна Европа 23.03.2020 21.03.2020 47,8021 47,8021 47,8021
Илирика Глобал-Растечки пазари 24.03.2020 21.03.2020 65,2405 65,2405 65,2405
Иново Статус Акции 23.03.2020 21.03.2020 33,2317 33,2317 33,2317
Генерали БРИК 23.03.2020 21.03.2020 123,9474 123,9474 123,9474
Генерали Нова ЕУ 23.03.2020 21.03.2020 97,6007 97,6007 97,6007
КБ Публикум - Балансиран 23.03.2020 21.03.2020 150,7345 150,7345 150,7345
КБ Публикум - Обврзници 23.03.2020 21.03.2020 148,1162 148,1162 148,1162
КБ Публикум Паричен 23.03.2020 21.03.2020 128,2572 128,2572 128,2572
Генерали Кеш Депозит 23.03.2020 21.03.2020 121,5658 121,5658 121,5658
Илирика Кеш Фонд 23.03.2020 21.03.2020 1.195,0832 1.195,0832 1.195,0832
Генерали Топ Брендови 23.03.2020 21.03.2020 114,5189 114,5189 114,5189
ВФП Премиум Инвест 23.03.2020 21.03.2020 91,4169 91,4169 91,4169
ВФП Кеш Депозит 23.03.2020 21.03.2020 111,0155 111,0155 111,0155
ВФП 100% БОНД 23.03.2020 21.03.2020 107,2006 107,2006 107,2006
КБ Публикум-МБИ 10 23.03.2020 21.03.2020 153,3791 153,3791 153,3791
Граве Глобал 23.03.2020 21.03.2020 80,5999 80,5999 80,5999
Илирика Југоисточна Европа 23.03.2020 20.03.2020 47,8081 47,8081 47,8081
Илирика Глобал-Растечки пазари 24.03.2020 20.03.2020 64,9370 64,9370 64,9370
Иново Статус Акции 23.03.2020 20.03.2020 33,2330 33,2330 33,2330
Генерали БРИК 23.03.2020 20.03.2020 123,2762 123,2762 123,2762
Генерали Нова ЕУ 23.03.2020 20.03.2020 97,6135 97,6135 97,6135
КБ Публикум - Балансиран 23.03.2020 20.03.2020 150,5490 150,5490 150,5490
КБ Публикум - Обврзници 23.03.2020 20.03.2020 147,7672 147,7672 147,7672
КБ Публикум Паричен 23.03.2020 20.03.2020 128,2516 128,2516 128,2516
Генерали Кеш Депозит 23.03.2020 20.03.2020 121,5608 121,5608 121,5608
Илирика Кеш Фонд 23.03.2020 20.03.2020 1.195,0341 1.195,0341 1.195,0341
Генерали Топ Брендови 23.03.2020 20.03.2020 114,0867 114,0867 114,0867
ВФП Премиум Инвест 23.03.2020 20.03.2020 91,0643 91,0643 91,0643
ВФП Кеш Депозит 23.03.2020 20.03.2020 111,0124 111,0124 111,0124
ВФП 100% БОНД 23.03.2020 20.03.2020 106,8471 106,8471 106,8471
КБ Публикум-МБИ 10 23.03.2020 20.03.2020 153,3861 153,3861 153,3861
Граве Глобал 23.03.2020 20.03.2020 80,6050 80,6050 80,6050
Илирика Југоисточна Европа 20.03.2020 19.03.2020 47,3688 47,3688 47,3688
Илирика Глобал-Растечки пазари 20.03.2020 19.03.2020 65,4300 65,4300 65,4300
Иново Статус Акции 20.03.2020 19.03.2020 33,0620 33,0620 33,0620
Генерали БРИК 20.03.2020 19.03.2020 120,7487 120,7487 120,7487
Генерали Нова ЕУ 20.03.2020 19.03.2020 96,1134 96,1134 96,1134
КБ Публикум - Балансиран 20.03.2020 19.03.2020 148,8773 148,8773 148,8773
КБ Публикум - Обврзници 20.03.2020 19.03.2020 147,3249 147,3249 147,3249
КБ Публикум Паричен 20.03.2020 19.03.2020 128,2457 128,2457 128,2457
Генерали Кеш Депозит 20.03.2020 19.03.2020 121,5553 121,5553 121,5553
Илирика Кеш Фонд 20.03.2020 19.03.2020 1.194,9812 1.194,9812 1.194,9812
Генерали Топ Брендови 20.03.2020 19.03.2020 115,3560 115,3560 115,3560
ВФП Премиум Инвест 20.03.2020 19.03.2020 90,5384 90,5384 90,5384
ВФП Кеш Депозит 20.03.2020 19.03.2020 111,0089 111,0089 111,0089
ВФП 100% БОНД 20.03.2020 19.03.2020 105,6499 105,6499 105,6499
КБ Публикум-МБИ 10 20.03.2020 19.03.2020 148,9429 148,9429 148,9429
Граве Глобал 20.03.2020 19.03.2020 79,5490 79,5490 79,5490
Илирика Југоисточна Европа 19.03.2020 18.03.2020 48,7188 48,7188 48,7188
Илирика Глобал-Растечки пазари 19.03.2020 18.03.2020 65,9657 65,9657 65,9657
Иново Статус Акции 19.03.2020 18.03.2020 33,7825 33,7825 33,7825
Генерали БРИК 19.03.2020 18.03.2020 120,5544 120,5544 120,5544
Генерали Нова ЕУ 19.03.2020 18.03.2020 98,0513 98,0513 98,0513
КБ Публикум - Балансиран 19.03.2020 18.03.2020 150,1865 150,1865 150,1865
КБ Публикум - Обврзници 19.03.2020 18.03.2020 147,2574 147,2574 147,2574
КБ Публикум Паричен 19.03.2020 18.03.2020 128,2398 128,2398 128,2398
Генерали Кеш Депозит 19.03.2020 18.03.2020 121,5499 121,5499 121,5499
Илирика Кеш Фонд 19.03.2020 18.03.2020 1.194,9363 1.194,9363 1.194,9363
Генерали Топ Брендови 19.03.2020 18.03.2020 114,0918 114,0918 114,0918
ВФП Премиум Инвест 19.03.2020 18.03.2020 88,3867 88,3867 88,3867
ВФП Кеш Депозит 19.03.2020 18.03.2020 111,0053 111,0053 111,0053
ВФП 100% БОНД 19.03.2020 18.03.2020 106,5994 106,5994 106,5994
КБ Публикум-МБИ 10 19.03.2020 18.03.2020 154,2174 154,2174 154,2174
Граве Глобал 19.03.2020 18.03.2020 81,7009 81,7009 81,7009
Илирика Југоисточна Европа 18.03.2020 17.03.2020 50,0417 50,0417 50,0417
Илирика Глобал-Растечки пазари 18.03.2020 17.03.2020 67,0518 67,0518 67,0518
Иново Статус Акции 18.03.2020 17.03.2020 34,0591 34,0591 34,0591
Генерали БРИК 18.03.2020 17.03.2020 127,0299 127,0299 127,0299
Генерали Нова ЕУ 18.03.2020 17.03.2020 100,0849 100,0849 100,0849
КБ Публикум - Балансиран 18.03.2020 17.03.2020 153,2770 153,2770 153,2770
КБ Публикум - Обврзници 18.03.2020 17.03.2020 148,3005 148,3005 148,3005
КБ Публикум Паричен 18.03.2020 17.03.2020 128,2348 128,2348 128,2348
Генерали Кеш Депозит 18.03.2020 17.03.2020 121,5450 121,5450 121,5450
Илирика Кеш Фонд 18.03.2020 17.03.2020 1.194,8883 1.194,8883 1.194,8883
Генерали Топ Брендови 19.03.2020 17.03.2020 116,0870 116,0870 116,0870
ВФП Премиум Инвест 18.03.2020 17.03.2020 92,8862 92,8862 92,8862
ВФП Кеш Депозит 18.03.2020 17.03.2020 111,0027 111,0027 111,0027
ВФП 100% БОНД 18.03.2020 17.03.2020 107,6301 107,6301 107,6301
КБ Публикум-МБИ 10 18.03.2020 17.03.2020 161,6862 161,6862 161,6862
Граве Глобал 18.03.2020 17.03.2020 80,1274 80,1274 80,1274
Илирика Југоисточна Европа 17.03.2020 16.03.2020 50,6663 50,6663 50,6663
Илирика Глобал-Растечки пазари 17.03.2020 16.03.2020 66,4547 66,4547 66,4547
Иново Статус Акции 17.03.2020 16.03.2020 34,3127 34,3127 34,3127
Генерали БРИК 17.03.2020 16.03.2020 125,6951 125,6951 125,6951
Генерали Нова ЕУ 17.03.2020 16.03.2020 99,3056 99,3056 99,3056
КБ Публикум - Балансиран 17.03.2020 16.03.2020 154,4845 154,4845 154,4845
КБ Публикум - Обврзници 17.03.2020 16.03.2020 149,3152 149,3152 149,3152
КБ Публикум Паричен 17.03.2020 16.03.2020 128,2303 128,2303 128,2303
Генерали Кеш Депозит 17.03.2020 16.03.2020 121,5403 121,5403 121,5403
Илирика Кеш Фонд 17.03.2020 16.03.2020 1.194,8512 1.194,8512 1.194,8512
Генерали Топ Брендови 17.03.2020 16.03.2020 112,5990 112,5990 112,5990
ВФП Премиум Инвест 17.03.2020 16.03.2020 89,7431 89,7431 89,7431
ВФП Кеш Депозит 17.03.2020 16.03.2020 111,0006 111,0006 111,0006
ВФП 100% БОНД 17.03.2020 16.03.2020 108,3697 108,3697 108,3697
КБ Публикум-МБИ 10 17.03.2020 16.03.2020 166,2911 166,2911 166,2911
Граве Глобал 17.03.2020 16.03.2020 85,2875 85,2875 85,2875
Илирика Југоисточна Европа 16.03.2020 15.03.2020 53,1537 53,1537 53,1537
Илирика Глобал-Растечки пазари 16.03.2020 15.03.2020 70,3519 70,3519 70,3519
Иново Статус Акции 16.03.2020 15.03.2020 35,1566 35,1566 35,1566
Генерали БРИК 16.03.2020 15.03.2020 133,5376 133,5376 133,5376
Генерали Нова ЕУ 16.03.2020 15.03.2020 103,7351 103,7351 103,7351
КБ Публикум - Балансиран 17.03.2020 15.03.2020 158,9712 158,9712 158,9712
КБ Публикум - Обврзници 16.03.2020 15.03.2020 150,4503 150,4503 150,4503
КБ Публикум Паричен 16.03.2020 15.03.2020 128,2237 128,2237 128,2237
Генерали Кеш Депозит 16.03.2020 15.03.2020 121,5339 121,5339 121,5339
Илирика Кеш Фонд 16.03.2020 15.03.2020 1.194,7871 1.194,7871 1.194,7871
Генерали Топ Брендови 16.03.2020 15.03.2020 119,9724 119,9724 119,9724
ВФП Премиум Инвест 16.03.2020 15.03.2020 96,1180 96,1180 96,1180
ВФП Кеш Депозит 16.03.2020 15.03.2020 110,9957 110,9957 110,9957
ВФП 100% БОНД 16.03.2020 15.03.2020 109,6171 109,6171 109,6171
КБ Публикум-МБИ 10 16.03.2020 15.03.2020 179,9444 179,9444 179,9444
Граве Глобал 16.03.2020 15.03.2020 82,9854 82,9854 82,9854
Илирика Југоисточна Европа 16.03.2020 14.03.2020 53,1590 53,1590 53,1590
Илирика Глобал-Растечки пазари 16.03.2020 14.03.2020 70,3588 70,3588 70,3588
Иново Статус Акции 16.03.2020 14.03.2020 35,1580 35,1580 35,1580
Генерали БРИК 16.03.2020 14.03.2020 133,5491 133,5491 133,5491
Генерали Нова ЕУ 16.03.2020 14.03.2020 103,7439 103,7439 103,7439
КБ Публикум - Балансиран 17.03.2020 14.03.2020 158,9706 158,9706 158,9706
КБ Публикум - Обврзници 16.03.2020 14.03.2020 150,4388 150,4388 150,4388
КБ Публикум Паричен 16.03.2020 14.03.2020 128,2182 128,2182 128,2182
Генерали Кеш Депозит 16.03.2020 14.03.2020 121,5290 121,5290 121,5290
Илирика Кеш Фонд 16.03.2020 14.03.2020 1.194,7400 1.194,7400 1.194,7400
Генерали Топ Брендови 16.03.2020 14.03.2020 119,9828 119,9828 119,9828
ВФП Премиум Инвест 16.03.2020 14.03.2020 96,1242 96,1242 96,1242
ВФП Кеш Депозит 16.03.2020 14.03.2020 110,9920 110,9920 110,9920
ВФП 100% БОНД 16.03.2020 14.03.2020 109,6111 109,6111 109,6111
КБ Публикум-МБИ 10 16.03.2020 14.03.2020 179,9512 179,9512 179,9512
Граве Глобал 16.03.2020 14.03.2020 82,9907 82,9907 82,9907
Илирика Југоисточна Европа 16.03.2020 13.03.2020 53,1348 53,1348 53,1348
Илирика Глобал-Растечки пазари 16.03.2020 13.03.2020 69,9502 69,9502 69,9502
Иново Статус Акции 16.03.2020 13.03.2020 35,1571 35,1571 35,1571
Генерали БРИК 16.03.2020 13.03.2020 132,4600 132,4600 132,4600
Генерали Нова ЕУ 16.03.2020 13.03.2020 103,6425 103,6425 103,6425
КБ Публикум - Балансиран 17.03.2020 13.03.2020 158,7347 158,7347 158,7347
КБ Публикум - Обврзници 16.03.2020 13.03.2020 149,9999 149,9999 149,9999
КБ Публикум Паричен 16.03.2020 13.03.2020 128,2237 128,2237 128,2237
Генерали Кеш Депозит 16.03.2020 13.03.2020 121,5228 121,5228 121,5228
Илирика Кеш Фонд 16.03.2020 13.03.2020 1.194,6780 1.194,6780 1.194,6780
Генерали Топ Брендови 16.03.2020 13.03.2020 119,3424 119,3424 119,3424
ВФП Премиум Инвест 16.03.2020 13.03.2020 95,8238 95,8238 95,8238
ВФП Кеш Депозит 16.03.2020 13.03.2020 110,9855 110,9855 110,9855
ВФП 100% БОНД 16.03.2020 13.03.2020 109,0775 109,0775 109,0775
КБ Публикум-МБИ 10 16.03.2020 13.03.2020 179,9580 179,9580 179,9580
Граве Глобал 16.03.2020 13.03.2020 82,9881 82,9881 82,9881
Илирика Југоисточна Европа 13.03.2020 12.03.2020 52,7408 52,7408 52,7408
Илирика Глобал-Растечки пазари 13.03.2020 12.03.2020 67,6199 67,6199 67,6199
Иново Статус Акции 13.03.2020 12.03.2020 35,1735 35,1735 35,1735
Генерали БРИК 13.03.2020 12.03.2020 126,2349 126,2349 126,2349
Генерали Нова ЕУ 13.03.2020 12.03.2020 101,7109 101,7109 101,7109
КБ Публикум - Балансиран 13.03.2020 12.03.2020 157,1134 157,1134 157,1134
КБ Публикум - Обврзници 13.03.2020 12.03.2020 149,7001 149,7001 149,7001
КБ Публикум Паричен 13.03.2020 12.03.2020 128,2041 128,2041 128,2041
Генерали Кеш Депозит 13.03.2020 12.03.2020 121,5171 121,5171 121,5171
Илирика Кеш Фонд 13.03.2020 12.03.2020 1.194,6247 1.194,6247 1.194,6247
Генерали Топ Брендови 13.03.2020 12.03.2020 113,6973 113,6973 113,6973
ВФП Премиум Инвест 13.03.2020 12.03.2020 91,9200 91,9200 91,9200
ВФП Кеш Депозит 13.03.2020 12.03.2020 110,9808 110,9808 110,9808
ВФП 100% БОНД 13.03.2020 12.03.2020 108,8601 108,8601 108,8601
КБ Публикум-МБИ 10 13.03.2020 12.03.2020 177,5030 177,5030 177,5030
Граве Глобал 13.03.2020 12.03.2020 89,0619 89,0619 89,0619
Илирика Југоисточна Европа 12.03.2020 11.03.2020 56,7917 56,7917 56,7917
Илирика Глобал-Растечки пазари 12.03.2020 11.03.2020 71,6263 71,6263 71,6263
Иново Статус Акции 12.03.2020 11.03.2020 35,9461 35,9461 35,9461
Генерали БРИК 12.03.2020 11.03.2020 135,9866 135,9866 135,9866
Генерали Нова ЕУ 12.03.2020 11.03.2020 109,1012 109,1012 109,1012
КБ Публикум - Балансиран 12.03.2020 11.03.2020 163,3219 163,3219 163,3219
КБ Публикум - Обврзници 12.03.2020 11.03.2020 151,0013 151,0013 151,0013
КБ Публикум Паричен 12.03.2020 11.03.2020 128,1987 128,1987 128,1987
Генерали Кеш Депозит 12.03.2020 11.03.2020 121,5120 121,5120 121,5120
Илирика Кеш Фонд 12.03.2020 11.03.2020 1.194,5812 1.194,5812 1.194,5812
Генерали Топ Брендови 12.03.2020 11.03.2020 120,8366 120,8366 120,8366
ВФП Премиум Инвест 12.03.2020 11.03.2020 102,6087 102,6087 102,6087
ВФП Кеш Депозит 12.03.2020 11.03.2020 110,9771 110,9771 110,9771
ВФП 100% БОНД 12.03.2020 11.03.2020 110,9877 110,9877 110,9877
КБ Публикум-МБИ 10 12.03.2020 11.03.2020 193,3986 193,3986 193,3986
Граве Глобал 12.03.2020 11.03.2020 92,5787 92,5787 92,5787
Илирика Југоисточна Европа 11.03.2020 10.03.2020 57,4719 57,4719 57,4719
Илирика Глобал-Растечки пазари 11.03.2020 10.03.2020 72,7864 72,7864 72,7864
Иново Статус Акции 11.03.2020 10.03.2020 36,0796 36,0796 36,0796
Генерали БРИК 11.03.2020 10.03.2020 138,8295 138,8295 138,8295
Генерали Нова ЕУ 11.03.2020 10.03.2020 111,4055 111,4055 111,4055
КБ Публикум - Балансиран 11.03.2020 10.03.2020 164,1369 164,1369 164,1369
КБ Публикум - Обврзници 11.03.2020 10.03.2020 151,3793 151,3793 151,3793
КБ Публикум Паричен 11.03.2020 10.03.2020 128,1930 128,1930 128,1930
Генерали Кеш Депозит 11.03.2020 10.03.2020 121,5067 121,5067 121,5067
Илирика Кеш Фонд 11.03.2020 10.03.2020 1.194,5275 1.194,5275 1.194,5275
Генерали Топ Брендови 11.03.2020 10.03.2020 123,2329 123,2329 123,2329
ВФП Премиум Инвест 11.03.2020 10.03.2020 104,5085 104,5085 104,5085
ВФП Кеш Депозит 11.03.2020 10.03.2020 110,9731 110,9731 110,9731
ВФП 100% БОНД 11.03.2020 10.03.2020 111,4938 111,4938 111,4938
КБ Публикум-МБИ 10 11.03.2020 10.03.2020 195,7650 195,7650 195,7650
Граве Глобал 11.03.2020 10.03.2020 91,3721 91,3721 91,3721
Илирика Југоисточна Европа 10.03.2020 09.03.2020 57,3924 57,3924 57,3924
Илирика Глобал-Растечки пазари 10.03.2020 09.03.2020 72,3691 72,3691 72,3691
Иново Статус Акции 10.03.2020 09.03.2020 36,0863 36,0863 36,0863
Генерали БРИК 10.03.2020 09.03.2020 135,9856 135,9856 135,9856
Генерали Нова ЕУ 10.03.2020 09.03.2020 109,9618 109,9618 109,9618
КБ Публикум - Балансиран 10.03.2020 09.03.2020 163,4345 163,4345 163,4345
КБ Публикум - Обврзници 10.03.2020 09.03.2020 151,7935 151,7935 151,7935
КБ Публикум Паричен 10.03.2020 09.03.2020 128,1883 128,1883 128,1883
Генерали Кеш Депозит 10.03.2020 09.03.2020 121,5013 121,5013 121,5013
Илирика Кеш Фонд 10.03.2020 09.03.2020 1.194,4801 1.194,4801 1.194,4801
Генерали Топ Брендови 10.03.2020 09.03.2020 121,1045 121,1045 121,1045
ВФП Премиум Инвест 10.03.2020 09.03.2020 104,0383 104,0383 104,0383
ВФП Кеш Депозит 10.03.2020 09.03.2020 110,9697 110,9697 110,9697
ВФП 100% БОНД 10.03.2020 09.03.2020 111,9846 111,9846 111,9846
КБ Публикум-МБИ 10 10.03.2020 09.03.2020 193,4330 193,4330 193,4330
Граве Глобал 10.03.2020 09.03.2020 96,9826 96,9826 96,9826
Илирика Југоисточна Европа 09.03.2020 08.03.2020 60,0891 60,0891 60,0891
Илирика Глобал-Растечки пазари 09.03.2020 08.03.2020 74,8340 74,8340 74,8340
Иново Статус Акции 09.03.2020 08.03.2020 36,6899 36,6899 36,6899
Генерали БРИК 09.03.2020 08.03.2020 147,0974 147,0974 147,0974
Генерали Нова ЕУ 09.03.2020 08.03.2020 117,2231 117,2231 117,2231
КБ Публикум - Балансиран 09.03.2020 08.03.2020 168,4287 168,4287 168,4287
КБ Публикум - Обврзници 09.03.2020 08.03.2020 152,9532 152,9532 152,9532
КБ Публикум Паричен 09.03.2020 08.03.2020 128,1824 128,1824 128,1824
Генерали Кеш Депозит 09.03.2020 08.03.2020 121,4951 121,4951 121,4951
Илирика Кеш Фонд 09.03.2020 08.03.2020 1.194,4182 1.194,4182 1.194,4182
Генерали Топ Брендови 09.03.2020 08.03.2020 126,5205 126,5205 126,5205
ВФП Премиум Инвест 09.03.2020 08.03.2020 112,3468 112,3468 112,3468
ВФП Кеш Депозит 09.03.2020 08.03.2020 110,9649 110,9649 110,9649
ВФП 100% БОНД 09.03.2020 08.03.2020 113,1443 113,1443 113,1443
КБ Публикум-МБИ 10 09.03.2020 08.03.2020 203,8004 203,8004 203,8004
Граве Глобал 09.03.2020 08.03.2020 100,8713 100,8713 100,8713
Илирика Југоисточна Европа 09.03.2020 07.03.2020 60,0950 60,0950 60,0950
Илирика Глобал-Растечки пазари 09.03.2020 07.03.2020 74,8413 74,8413 74,8413
Иново Статус Акции 09.03.2020 07.03.2020 36,6915 36,6915 36,6915
Генерали БРИК 09.03.2020 07.03.2020 147,1103 147,1103 147,1103
Генерали Нова ЕУ 09.03.2020 07.03.2020 117,2331 117,2331 117,2331
КБ Публикум - Балансиран 09.03.2020 07.03.2020 168,4288 168,4288 168,4288
КБ Публикум - Обврзници 09.03.2020 07.03.2020 152,9430 152,9430 152,9430
КБ Публикум Паричен 09.03.2020 07.03.2020 128,1770 128,1770 128,1770
Генерали Кеш Депозит 09.03.2020 07.03.2020 121,4902 121,4902 121,4902
Илирика Кеш Фонд 09.03.2020 07.03.2020 1.194,3721 1.194,3721 1.194,3721
Генерали Топ Брендови 09.03.2020 07.03.2020 126,5314 126,5314 126,5314
ВФП Премиум Инвест 09.03.2020 07.03.2020 112,3541 112,3541 112,3541
ВФП Кеш Депозит 09.03.2020 07.03.2020 110,9611 110,9611 110,9611
ВФП 100% БОНД 09.03.2020 07.03.2020 113,1387 113,1387 113,1387
КБ Публикум-МБИ 10 09.03.2020 07.03.2020 203,8083 203,8083 203,8083
Граве Глобал 09.03.2020 07.03.2020 100,8777 100,8777 100,8777
Илирика Југоисточна Европа 09.03.2020 06.03.2020 60,1124 60,1124 60,1124
Илирика Глобал-Растечки пазари 09.03.2020 06.03.2020 75,3228 75,3228 75,3228
Иново Статус Акции 09.03.2020 06.03.2020 36,6933 36,6933 36,6933
Генерали БРИК 09.03.2020 06.03.2020 148,4613 148,4613 148,4613
Генерали Нова ЕУ 09.03.2020 06.03.2020 117,2909 117,2909 117,2909
КБ Публикум - Балансиран 09.03.2020 06.03.2020 168,6886 168,6886 168,6886
КБ Публикум - Обврзници 09.03.2020 06.03.2020 153,3537 153,3537 153,3537
КБ Публикум Паричен 09.03.2020 06.03.2020 128,1718 128,1718 128,1718
Генерали Кеш Депозит 09.03.2020 06.03.2020 121,4854 121,4854 121,4854
Илирика Кеш Фонд 09.03.2020 06.03.2020 1.194,3268 1.194,3268 1.194,3268
Генерали Топ Брендови 09.03.2020 06.03.2020 127,1356 127,1356 127,1356
ВФП Премиум Инвест 09.03.2020 06.03.2020 112,7632 112,7632 112,7632
ВФП Кеш Депозит 09.03.2020 06.03.2020 110,9575 110,9575 110,9575
ВФП 100% БОНД 09.03.2020 06.03.2020 113,6178 113,6178 113,6178
КБ Публикум-МБИ 10 09.03.2020 06.03.2020 203,8162 203,8162 203,8162
Граве Глобал 09.03.2020 06.03.2020 100,8847 100,8847 100,8847
Илирика Југоисточна Европа 06.03.2020 05.03.2020 60,9366 60,9366 60,9366
Илирика Глобал-Растечки пазари 06.03.2020 05.03.2020 76,3817 76,3817 76,3817
Иново Статус Акции 06.03.2020 05.03.2020 36,7970 36,7970 36,7970
Генерали БРИК 06.03.2020 05.03.2020 153,5319 153,5319 153,5319
Генерали Нова ЕУ 06.03.2020 05.03.2020 119,6484 119,6484 119,6484
КБ Публикум - Балансиран 06.03.2020 05.03.2020 170,3435 170,3435 170,3435
КБ Публикум - Обврзници 06.03.2020 05.03.2020 154,0531 154,0531 154,0531
КБ Публикум Паричен 06.03.2020 05.03.2020 128,1661 128,1661 128,1661
Генерали Кеш Депозит 06.03.2020 05.03.2020 121,4800 121,4800 121,4800
Илирика Кеш Фонд 06.03.2020 05.03.2020 1.194,2802 1.194,2802 1.194,2802
Генерали Топ Брендови 06.03.2020 05.03.2020 129,0364 129,0364 129,0364
ВФП Премиум Инвест 06.03.2020 05.03.2020 116,5660 116,5660 116,5660
ВФП Кеш Депозит 06.03.2020 05.03.2020 110,9535 110,9535 110,9535
ВФП 100% БОНД 06.03.2020 05.03.2020 114,2058 114,2058 114,2058
КБ Публикум-МБИ 10 06.03.2020 05.03.2020 204,9506 204,9506 204,9506
Граве Глобал 06.03.2020 05.03.2020 103,9237 103,9237 103,9237
Илирика Југоисточна Европа 05.03.2020 04.03.2020 60,1638 60,1638 60,1638
Илирика Глобал-Растечки пазари 05.03.2020 04.03.2020 76,5657 76,5657 76,5657
Иново Статус Акции 05.03.2020 04.03.2020 36,7113 36,7113 36,7113
Генерали БРИК 05.03.2020 04.03.2020 156,1007 156,1007 156,1007
Генерали Нова ЕУ 05.03.2020 04.03.2020 119,9071 119,9071 119,9071
КБ Публикум - Балансиран 05.03.2020 04.03.2020 170,4895 170,4895 170,4895
КБ Публикум - Обврзници 05.03.2020 04.03.2020 154,2067 154,2067 154,2067
КБ Публикум Паричен 05.03.2020 04.03.2020 128,1607 128,1607 128,1607
Генерали Кеш Депозит 05.03.2020 04.03.2020 121,4749 121,4749 121,4749
Илирика Кеш Фонд 05.03.2020 04.03.2020 1.194,2324 1.194,2324 1.194,2324
Генерали Топ Брендови 05.03.2020 04.03.2020 131,0167 131,0167 131,0167
ВФП Премиум Инвест 05.03.2020 04.03.2020 118,7283 118,7283 118,7283
ВФП Кеш Депозит 05.03.2020 04.03.2020 110,9499 110,9499 110,9499
ВФП 100% БОНД 05.03.2020 04.03.2020 114,3173 114,3173 114,3173
КБ Публикум-МБИ 10 05.03.2020 04.03.2020 203,3884 203,3884 203,3884
Граве Глобал 05.03.2020 04.03.2020 102,3778 102,3778 102,3778
Илирика Југоисточна Европа 04.03.2020 03.03.2020 59,7615 59,7615 59,7615
Илирика Глобал-Растечки пазари 04.03.2020 03.03.2020 74,9955 74,9955 74,9955
Иново Статус Акции 04.03.2020 03.03.2020 36,6563 36,6563 36,6563
Генерали БРИК 04.03.2020 03.03.2020 155,2406 155,2406 155,2406
Генерали Нова ЕУ 04.03.2020 03.03.2020 119,5662 119,5662 119,5662
КБ Публикум - Балансиран 04.03.2020 03.03.2020 169,6810 169,6810 169,6810
КБ Публикум - Обврзници 04.03.2020 03.03.2020 154,2128 154,2128 154,2128
КБ Публикум Паричен 04.03.2020 03.03.2020 128,1562 128,1562 128,1562
Генерали Кеш Депозит 04.03.2020 03.03.2020 121,4699 121,4699 121,4699
Илирика Кеш Фонд 04.03.2020 03.03.2020 1.194,1841 1.194,1841 1.194,1841
Генерали Топ Брендови 04.03.2020 03.03.2020 128,5418 128,5418 128,5418
ВФП Премиум Инвест 04.03.2020 03.03.2020 115,9049 115,9049 115,9049
ВФП Кеш Депозит 04.03.2020 03.03.2020 110,9469 110,9469 110,9469
ВФП 100% БОНД 04.03.2020 03.03.2020 114,1456 114,1456 114,1456
КБ Публикум-МБИ 10 04.03.2020 03.03.2020 200,8334 200,8334 200,8334
Граве Глобал 04.03.2020 03.03.2020 102,5648 102,5648 102,5648
Илирика Југоисточна Европа 03.03.2020 02.03.2020 59,4366 59,4366 59,4366
Илирика Глобал-Растечки пазари 03.03.2020 02.03.2020 75,9769 75,9769 75,9769
Иново Статус Акции 03.03.2020 02.03.2020 36,5844 36,5844 36,5844
Генерали БРИК 03.03.2020 02.03.2020 156,9568 156,9568 156,9568
Генерали Нова ЕУ 03.03.2020 02.03.2020 118,9232 118,9232 118,9232
КБ Публикум - Балансиран 03.03.2020 02.03.2020 169,7281 169,7281 169,7281
КБ Публикум - Обврзници 03.03.2020 02.03.2020 154,4237 154,4237 154,4237
КБ Публикум Паричен 03.03.2020 02.03.2020 128,1472 128,1472 128,1472
Генерали Кеш Депозит 03.03.2020 02.03.2020 121,4629 121,4629 121,4629
Илирика Кеш Фонд 03.03.2020 02.03.2020 1.194,0712 1.194,0712 1.194,0712
Генерали Топ Брендови 03.03.2020 02.03.2020 130,6348 130,6348 130,6348
ВФП Премиум Инвест 03.03.2020 02.03.2020 116,6927 116,6927 116,6927
ВФП Кеш Депозит 03.03.2020 02.03.2020 110,9399 110,9399 110,9399
ВФП 100% БОНД 03.03.2020 02.03.2020 114,0938 114,0938 114,0938
КБ Публикум-МБИ 10 03.03.2020 02.03.2020 199,9175 199,9175 199,9175
Граве Глобал 03.03.2020 02.03.2020 101,4402 101,4402 101,4402
Илирика Југоисточна Европа 02.03.2020 01.03.2020 59,0430 59,0430 59,0430
Илирика Глобал-Растечки пазари 02.03.2020 01.03.2020 74,1467 74,1467 74,1467
Иново Статус Акции 02.03.2020 01.03.2020 36,2971 36,2971 36,2971
Генерали БРИК 02.03.2020 01.03.2020 155,5903 155,5903 155,5903
Генерали Нова ЕУ 02.03.2020 01.03.2020 119,3714 119,3714 119,3714
КБ Публикум - Балансиран 02.03.2020 01.03.2020 168,8187 168,8187 168,8187
КБ Публикум - Обврзници 02.03.2020 01.03.2020 154,3671 154,3671 154,3671
КБ Публикум Паричен 02.03.2020 01.03.2020 128,1384 128,1384 128,1384
Генерали Кеш Депозит 02.03.2020 01.03.2020 121,4525 121,4525 121,4525
Илирика Кеш Фонд 02.03.2020 01.03.2020 1.193,9387 1.193,9387 1.193,9387
Генерали Топ Брендови 02.03.2020 01.03.2020 127,9194 127,9194 127,9194
ВФП Премиум Инвест 02.03.2020 01.03.2020 114,2569 114,2569 114,2569
ВФП Кеш Депозит 02.03.2020 01.03.2020 110,9304 110,9304 110,9304
ВФП 100% БОНД 02.03.2020 01.03.2020 114,0329 114,0329 114,0329
КБ Публикум-МБИ 10 02.03.2020 01.03.2020 193,4492 193,4492 193,4492
Граве Глобал 02.03.2020 01.03.2020 102,8154 102,8154 102,8154
Илирика Југоисточна Европа 02.03.2020 29.02.2020 59,0488 59,0488 59,0488
Илирика Глобал-Растечки пазари 02.03.2020 29.02.2020 74,1540 74,1540 74,1540
Иново Статус Акции 02.03.2020 29.02.2020 36,2987 36,2987 36,2987
Генерали БРИК 02.03.2020 29.02.2020 155,6046 155,6046 155,6046
Генерали Нова ЕУ 02.03.2020 29.02.2020 119,3817 119,3817 119,3817
КБ Публикум - Балансиран 02.03.2020 29.02.2020 168,8178 168,8178 168,8178
КБ Публикум - Обврзници 02.03.2020 29.02.2020 154,3558 154,3558 154,3558
КБ Публикум Паричен 02.03.2020 29.02.2020 128,1329 128,1329 128,1329
Генерали Кеш Депозит 02.03.2020 29.02.2020 121,4468 121,4468 121,4468
Илирика Кеш Фонд 02.03.2020 29.02.2020 1.193,8816 1.193,8816 1.193,8816
Генерали Топ Брендови 02.03.2020 29.02.2020 127,9304 127,9304 127,9304
ВФП Премиум Инвест 02.03.2020 29.02.2020 114,2643 114,2643 114,2643
ВФП Кеш Депозит 02.03.2020 29.02.2020 110,9266 110,9266 110,9266
ВФП 100% БОНД 02.03.2020 29.02.2020 114,0267 114,0267 114,0267
КБ Публикум-МБИ 10 02.03.2020 29.02.2020 193,4566 193,4566 193,4566
Граве Глобал 02.03.2020 29.02.2020 102,8219 102,8219 102,8219
Илирика Југоисточна Европа 02.03.2020 28.02.2020 59,0537 59,0537 59,0537
Илирика Глобал-Растечки пазари 02.03.2020 28.02.2020 74,1903 74,1903 74,1903
Иново Статус Акции 02.03.2020 28.02.2020 36,2911 36,2911 36,2911
Генерали БРИК 02.03.2020 28.02.2020 155,7148 155,7148 155,7148
Генерали Нова ЕУ 02.03.2020 28.02.2020 119,3929 119,3929 119,3929
КБ Публикум - Балансиран 02.03.2020 28.02.2020 168,8053 168,8053 168,8053
КБ Публикум - Обврзници 02.03.2020 28.02.2020 154,3443 154,3443 154,3443
КБ Публикум Паричен 02.03.2020 28.02.2020 128,1183 128,1183 128,1183
Генерали Кеш Депозит 02.03.2020 28.02.2020 121,4367 121,4367 121,4367
Илирика Кеш Фонд 02.03.2020 28.02.2020 1.193,7621 1.193,7621 1.193,7621
Генерали Топ Брендови 02.03.2020 28.02.2020 127,9589 127,9589 127,9589
ВФП Премиум Инвест 02.03.2020 28.02.2020 114,2856 114,2856 114,2856
ВФП Кеш Депозит 02.03.2020 28.02.2020 110,9112 110,9112 110,9112
ВФП 100% БОНД 02.03.2020 28.02.2020 114,1153 114,1153 114,1153
КБ Публикум-МБИ 10 02.03.2020 28.02.2020 193,4639 193,4639 193,4639
Граве Глобал 02.03.2020 28.02.2020 102,7914 102,7914 102,7914
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.