Закон за хартии од вредност
 1. Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност донесен на ден 03.05.2018 година (Службен весник на РМ бр.83/2018)
 2. Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност донесен на ден 02.05.2018 година (Службен весник на РМ бр.83/2018)
 3. Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.23/2016)
 4. Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.192/2015)
 5. Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.154/2015)
 6. Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.15/2015)
 7. Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.43/2014)
 8. Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.188/2013)
 9. Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.13/2013)
 10. Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен Весник на РМ бр.135/2011)
 11. Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен Весник на РМ бр.57/2010)
 12. Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен Весник на РМ бр.7/2008)
 13. Закон за изменување на Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.25/2007)
 14. Закон за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.95/2005)