Планирани обуки
Принципи на пазарите на капитал
Датум
- 09.04.2024
Време

15:30 h

Цена

3.000 денари со вклучен ДДВ (во цената се вклучени материјалите од предавањата и сертификатот за учество на обука)

Попусти

10% за три или повеќе пријавени лица од исто правно лице

Локација

Македонска берза - ул. Орце Николов бр.75

Предавач
Кирил Јовановски
Програма

Запознавањето со поимот и основните карактеристики на пазарите на капитал, учесниците и инструментите со кои се тргува на овие пазари се темите кои ќе бидат опфатени со оваа обука. Посетителите ќе имаат можност да стекнат и да ги продлабочат своите знаења во врска со берзанското работење и концептот на вложување на пазарите на капитал, како и подетално да се запознаат со поимите акција и обврзница и предностите и ризиците од вложувањето во овие финансиски инструменти.

За кого е наменета обуката

Индивидуални инвеститори, претставници на трговски друштва, новинари, студенти и сите оние кои што професионално или лично се заинтересирани да се запознаат со основите и принципите на пазарите на капитал.

Детали за уплата

По пополнувањето на формуларот за пријава, потребно е да извршите уплата за посета на избраниот курс. Фактурата ќе биде испратена по приемот на уплатата.
Цел на дознака – уплата за посета на курс
Назив и седиште на примач – Македонска берза АД Скопје
Трансакцискa сметкa – Комерцијална банка АД Скопје     300-0000032408-06
 
Рок за пријавување

Рокот за пријавување на учество е најдоцна 2 (два) дена пред почетокот на обуката или до пополнувањето на групата.

 

Линк за регистрација   https://bit.ly/4a714tU

 
Напомена   

Обуката ќе се одржи доколку се пополни однапред утврдениот минимален број на учесници
Македонската берза го задржува правото на промена на датумот на одржување на обуката.За сите дополнителни информации можете да испратите e-mail на treningcentar@mse.org.mk