Издавачи кои известуваат за ККУ

Согласно член 42-а од Правилата за котација се објавува список на акционерски друштва коишто имаат обврска да известат во 2024 година за примена на Кодексот за корпоративно управување на Македонска берза со состојба 31.12.2023 година

рб Друштво
1 Алкалоид АД Скопје 
2 Гранит АД Скопје 
3 Комерцијална Банка АД Скопје 
4 Македонијатурист АД Скопје
5 Макпетрол АД Скопје 
6 Макстил АД Скопје
7 НЛБ Банка АД Скопје
8 Стопанска банка АД Скопје
9 ТТК Банка АД Скопје
10 УНИ Банка АД Скопје
11 Стопанска банка АД Битола
12 ОКТА АД Скопје
13 ВВ Тиквеш АД Кавадарци 
14 Витаминка АД Прилеп 
15 ЗК Пелагонија АД Битола 
16 Либерти АД Скопје
17 Македонски Телеком АД Скопје
18 Македонија  осигурување АД Скопје
19 Прилепска пиварница АД Прилеп
20 Реплек АД Скопје
21 Тетекс АД Тетово 
22 Тутунски комбинат АД Прилеп 
23 Фершпед АД Скопје
24 Хотели-Метропол АД Охрид 
25 Цементарница УСЈЕ АД Скопје
26 Адинг АД Скопје