Преглед за блок трансакции
Датум Шифра на ХВ Количина Цена Промет
25.02.2020 MPT 292 77.000,00 22.484.000
25.02.2020 MPT 40 77.000,00 3.080.000
21.02.2020 TETE 1.165 2.200,00 2.563.000
18.02.2020 REPL 27 76.630,00 2.069.010
12.02.2020 OILK 740 6.000,00 4.440.000
07.02.2020 MTUR 534 5.675,00 3.030.450