Преглед за блок трансакции
Датум Шифра на ХВ Количина Цена Промет
29.12.2022 RZUG 150.000 20,00 3.000.000
28.12.2022 KRON 5.800 6.169,47 35.782.926
28.12.2022 KMB 270 11.700,00 3.159.000
27.12.2022 KMB 270 11.700,00 3.159.000