Преглед за блок трансакции
Датум Шифра на ХВ Количина Цена Промет
17.09.2020 MPT 39 66.000,00 2.574.000
17.09.2020 ALK 158 12.700,00 2.006.600
03.09.2020 TNB 660 16.500,00 10.890.000