Шифра на ХВ - GIMS - Градежен институт Македонија АД Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKGIMS101018
Вкупно издадени ХВ
12.836
Последно тргување: 01.03.2021
Максимална цена:
9.240,00
Минимална цена:
9.240,00
Просечна цена:
9.240,00
Количина:
103
Промет:
951.720
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
9.240,00
Минимална цена:
9.240,00
Количина:
103
Промет:
951.720
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци