Шифра на ХВ - GIMS - Градежен институт Македонија АД Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKGIMS101018
Вкупно издадени ХВ
12.836
Последно тргување: 09.03.2023
Максимална цена:
9.240,00
Минимална цена:
9.240,00
Просечна цена:
9.240,00
Количина:
10
Промет:
92.400
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
9.240,00
Минимална цена:
9.240,00
Количина:
495
Промет:
4.573.800
Број на трансакции:
10

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци