Десет најликвидни котирани хв
Шифра на ХВ Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина
MPT 78.000,00 70.000,00 78.000,00 73.700,00 89 18.392.530 253
ALK 11.190,00 10.661,00 11.190,00 11.010,00 62 18.098.155 1.650
KMB 5.760,00 5.550,00 5.698,00 5.550,00 49 10.498.915 1.855
GRNT 1.101,00 1.006,00 1.100,00 1.006,00 57 8.346.464 8.004
OHB 6.220,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 10 2.978.580 482
PPIV 39.600,00 39.599,00 39.600,00 39.599,00 6 2.573.952 65
SBT 2.534,00 2.500,00 2.534,00 2.500,00 11 1.957.976 783
STB 1.200,00 1.155,00 1.199,00 1.160,00 14 1.889.816 1.600
UNI 2.310,00 2.189,00 2.250,00 2.189,00 18 1.689.950 750
TNB 16.650,00 16.100,00 16.650,00 16.200,00 10 1.565.838 96