Десет најликвидни котирани хв
Шифра на ХВ Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина
KMB 6.033,00 5.805,00 6.033,00 5.846,00 139 28.832.577 4.885
ALK 12.700,00 12.252,00 12.600,00 12.495,00 44 16.352.635 1.301
M130235 98,80 98,80 98,80 98,80 1 11.055.720 1.119
MPT 68.200,00 66.500,00 68.100,00 68.000,00 26 7.093.219 105
M080834D 100,00 100,00 100,00 100,00 2 7.070.000 707
GRNT 1.020,00 979,00 1.001,00 979,00 28 3.702.460 3.696
M071134 100,00 100,00 100,00 100,00 1 3.520.000 352
STB 1.150,00 1.100,00 1.100,00 1.150,00 16 2.541.656 2.244
REPL 82.000,00 80.000,00 82.000,00 80.000,00 8 2.440.000 30
TNB 16.401,00 16.150,00 16.401,00 16.300,00 9 2.330.400 143