Десет најликвидни котирани друштва
Шифра на ХВ Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина
TNB 14.300,00 13.999,00 14.000,00 14.300,00 28 14.615.923 1.042
KMB 5.150,00 4.990,00 5.020,00 5.150,00 39 12.786.916 2.527
ALK 8.005,00 7.900,00 8.000,00 8.005,00 32 6.973.476 873
STB 1.120,00 1.090,00 1.100,00 1.120,00 24 4.811.300 4.370
MPT 46.500,00 45.000,00 46.500,00 46.000,00 26 3.818.761 84
FERS 60.000,00 59.002,00 60.000,00 59.002,00 10 2.481.078 42
OHB 6.400,00 6.280,00 6.350,00 6.400,00 11 2.117.150 335
TTK 1.165,00 1.120,00 1.155,00 1.160,00 17 1.904.427 1.654
OKTA 4.700,00 4.400,00 4.400,00 4.700,00 8 1.495.498 337
GRNT 800,00 791,00 800,00 800,00 15 1.390.018 1.742