Десет најликвидни котирани хв
Шифра на ХВ Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина
TNB 29.250,00 28.900,00 29.100,00 29.000,00 92 34.130.365 1.177
KMB 10.950,00 10.650,00 10.950,00 10.650,00 89 27.603.885 2.560
ALK 17.650,00 17.300,00 17.502,00 17.450,00 44 7.012.851 401
MPT 76.999,00 75.000,00 76.000,00 75.000,00 23 6.035.001 80
STB 1.310,00 1.280,00 1.298,00 1.300,00 26 3.451.821 2.666
GRNT 1.360,00 1.301,00 1.320,00 1.360,00 16 3.367.750 2.482
RMDEN20 99,90 99,90 99,90 99,90 10 2.064.531 33.497
TKVS 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 1 671.000 122
RMDEN19 99,90 99,80 99,90 99,80 3 276.271 4.486
RADE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1 236.000 118