Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
11.632,45 -0,15 2.349.754
TNB
24.700,00 -0,40 1.259.700
IGMV
1.230,00 -0,08 922.500
MPT
70.992,86 -0,01 496.950
ALK
16.767,00 -0,10 268.272
STIL
121,00 0,00 242.000
RZEK
50,00 0,00 186.600
SBT
2.801,82 -6,60 154.100
TEL
375,00 0,00 138.375
RZTK
456,00 -12,48 136.800
04.07.2022
Датум 04.07.2022
Вкупен промет-МКД 6.195.701
Официјален пазар 5.273.201
Редовен пазар 922.500
Блок трансакции 0
Трансакции 39
Капитализација котирани акции (МКД) 212.752.424.404
Добитници 0
Губитници 9
Без промена 3
Девизни курсеви
1 USD = 59,18 МКД     1 EUR = 61,70 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
11.632,45 -0,15 2.349.754
TNB
24.700,00 -0,40 1.259.700
MPT
70.992,86 -0,01 496.950
ALK
16.767,00 -0,10 268.272
SBT
2.801,82 -6,60 154.100
TEL
375,00 0,00 138.375
GRNT
1.320,00 -2,22 33.000
MTUR
4.559,00 0,00 0
STB
1.369,55 0,00 0
TTK
1.430,00 0,00 0
04.07.2022
MBI10 5.774,41 -0,56% 04.07.2022 13:52:19 Мин.: 5.773,26 Макс.: 5.808,81
Пазарна капитализација (МКД) 147.946.125.718
Коефициент цена/добивка 12,47
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,57
OMB 126,95 0,00% 04.07.2022 08:20:02 Мин.: 126,95 Макс.: 126,95
Пазарна капитализација (МКД) 2.568.807.054
Комерцијална
Комерцијален оглас
Roundtable
Нема добитници
Нема податоци
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
RZLV 51,00 -15,00
RZTK 456,00 -12,48
SBT 2.801,82 -6,60
GRNT 1.320,00 -2,22
TNB 24.700,00 -0,40
04.07.2022
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
TEL 35.939.542.500 0,00
KMB 26.511.132.924 -0,15
ALK 23.999.495.751 -0,10
TNB 21.095.306.700 -0,40
MPT 7.978.319.593 -0,01
04.07.2022
Шифра на ХВ Р/Е
STIL 2,08
RZLV 2,15
SBT 3,17
MPT 5,66
RZTK 8,66
повеќе 04.07.2022
Шифра на ХВ Р/В
RZEK 0,16
RZTK 0,50
SBT 0,59
GRNT 0,66
STIL 0,83
повеќе 04.07.2022
 1. Котација на државни обврзници

  Почнувајќи од 04.07.2022 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација нови државни обврзници
 2. Внесување на издавачот Тајмиште АД Кичево на „Листата за набљудување“

  Внесување на издавачот Тајмиште АД Кичево на „Листата за набљудување“
 3. Котација на државни обврзници

  Почнувајќи од 22.06.2022 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација нови државни обврзници
 4. Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ

  На 15.06.2022 година Комисијата за берзански индекс изврши редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ
 5. Котација на корпоративни обврзници издадени од СН Осигурителен брокер АД Битола

  На седницата одржана на 27.05.2022 година, Одборот на директори на Македонска берза донесе Одлука за котација на корпоративни обврзници издадени од СН Осигурителен брокер АД Битола на Официјалниот пазар на Македонска берза АД Скопје, на подсегментот Берзанска котација.

ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ

 1. Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Шпаркасе Банка АД Скопје
  Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Шпаркасе Банка АД Скопје
 2. Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола - I емисија
  Во продолжение може да ги прегладате документите во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола

ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

 1. Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола
  Решението од КХВ за успешност на понудата за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола
 2. Јавна понуда за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола
  Јавна понуда за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола

ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД

Нема податоци