Котација на обврзници
Лого Име Дејност Адреса Град Телефон Веб страница
Република Северна Македонија -- ул. Даме Груев бр. 14 Скопје +389 2 3117 288 Link to site
Централна кооперативна банка АД Скопје банкарство ул. 1732 бр. 2 Скопје +389 2 3249 300 Link to site