Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 11.200,00 11.000,00 11.099,00 11.200,00 49 21.753.724 1.961 5
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 17.200,00 16.850,00 16.850,00 17.150,00 27 3.919.021 230 5
Гранит Скопје 5.00 EUR 1.360,00 1.351,00 1.351,00 1.360,00 13 2.336.102 1.718 4
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 66.000,00 65.750,00 65.850,00 66.000,00 6 923.200 14 3
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4 623.500 145 3
Макстил Скопје 5.11 EUR 120,00 118,00 118,00 120,00 7 587.644 4.955 3
ВВ Тиквеш АД Кавадарци 51.13 EUR 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 2 78.000 15 1
Берзанска котација - обврзници
Р. Македонија - денационализација 19 1.00 EUR 92,00 91,00 91,00 92,00 3 5.108.027 89.996 1
Р. Македонија - денационализација 21 1.00 EUR 91,00 91,00 91,00 91,80 9 3.707.371 65.500 2
Задолжителна котација - обични акции
Пелистерка АД Скопје 51.00 EUR 2.619,00 2.619,00 2.619,00 2.619,00 2 162.378 62 2
ОКТА Скопје 51.12 EUR 3.300,00 3.290,00 3.290,00 3.300,00 4 220.930 67 2
Либерти АД Скопје 5.11 EUR 40,00 40,00 40,00 40,00 1 8.000 200 1
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.390,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 18 3.159.510 2.339 3
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 355,00 350,00 350,00 355,00 2 212.605 601 2
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 22.801,00 22.750,00 22.800,00 22.800,00 33 12.927.301 567 4
Редовен пазар
Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување - обични акции
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје 2670.00 MKD 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2 56.700 27 1
Слободен пазар - обични акции
ИГМ Вратница с. Вратница 30.00 EUR 1.266,00 1.266,00 1.266,00 1.266,00 1 241.806 191 1
Иново Статус Скопје 1.00 EUR 3,00 3,00 3,00 3,00 3 118.500 39.500 1
Квасара Битола 51.13 EUR 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 1 876.000 73 1