Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 12.500,00 12.000,00 12.000,00 12.399,00 204 96.678.151 7.964 5
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 19.251,00 18.400,00 18.400,00 19.210,00 49 21.785.459 1.159 5
Бетон Скопје 255.65 EUR 3.709,00 3.709,00 3.709,00 3.709,00 3 107.561 29 2
Фершпед Скопје 37400.00 MKD 59.850,00 59.850,00 59.850,00 59.850,00 1 119.700 2 1
Гранит Скопје 5.00 EUR 1.380,00 1.351,00 1.360,00 1.380,00 5 1.059.355 771 4
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 80.600,00 77.505,00 80.600,00 78.500,00 32 9.241.486 117 5
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 4.810,00 4.800,00 4.810,00 4.800,00 16 5.722.262 1.192 4
Реплек Скопје 562.42 EUR 103.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 2 412.000 4 1
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3 108.500 35 3
Макстил Скопје 5.11 EUR 102,00 100,00 102,00 100,00 16 1.159.624 11.576 4
Тетекс Тетово 50.40 EUR 2.490,00 2.420,00 2.420,00 2.490,00 6 1.450.120 586 3
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.451,00 1.430,00 1.430,00 1.451,00 5 833.677 577 3
Берзанска котација - обврзници
Р. Македонија - денационализација 19 1.00 EUR 99,00 99,00 99,00 99,90 9 517.658 8.399 3
Р. Македонија - денационализација 20 1.00 EUR 99,00 99,00 99,00 99,90 2 7.245.796 117.563 2
Задолжителна котација - обични акции
Адинг Скопје 9.98 EUR 704,00 704,00 704,00 704,00 1 17.600 25 1
ОКТА Скопје 51.12 EUR 3.699,00 3.699,00 3.699,00 3.699,00 1 96.174 26 1
Прилепска Пиварница Прилеп 125.00 EUR 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 1 111.000 3 1
Раде Кончар Скопје 20.00 EUR 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2 26.780 13 1
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.417,00 1.390,00 1.397,00 1.417,00 20 3.400.410 2.423 5
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 350,00 345,00 350,00 350,00 4 448.980 1.294 3
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 29.800,00 29.001,00 29.500,00 29.500,00 30 19.415.046 661 4
Универзална Инвестициона Банка Скопје 1000.00 MKD 3.000,00 2.900,00 2.900,00 3.000,00 3 169.000 58 2
Задолжителна котација - приоритетни акции
Стопанска банка Скопје 400.00 MKD 472,00 472,00 472,00 472,00 2 66.080 140 1
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции
Квасара Битола 51.13 EUR 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 2 84.000 7 1