Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 6.790,00 6.650,00 6.790,00 6.750,00 106 26.463.694 3.949 4
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 12.300,00 12.230,00 12.260,00 12.249,00 41 8.490.752 692 4
Гранит Скопје 5.00 EUR 1.030,00 1.000,00 1.030,00 1.029,00 22 6.629.060 6.479 4
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 68.060,00 66.000,00 68.000,00 68.000,00 21 3.936.135 59 3
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 1 22.200 6 1
Охридска банка АД Скопје 2650.00 MKD 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 1 45.000 10 1
Реплек Скопје 562.42 EUR 93.000,00 90.000,00 93.000,00 90.000,00 5 1.014.000 11 2
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 2.810,00 2.810,00 2.810,00 2.810,00 1 8.430 3 1
Макстил Скопје 5.11 EUR 67,00 67,00 67,00 67,00 6 291.986 4.358 2
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.300,00 1.281,00 1.300,00 1.281,00 5 486.466 375 3
Витаминка Прилеп 52.78 EUR 13.998,00 1 2.015.712 144 1
ЗК Пелагонија Битола 70.21 EUR 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 1 79.500 30 1
Берзанска котација - обврзници
Р. Македонија - денационализација 11 1.00 EUR 99,00 99,00 99,00 99,70 1 62.311 1.013 1
Р. Македонија - денационализација 15 1.00 EUR 99,00 99,00 99,00 99,70 1 104.261 1.695 1
Задолжителна котација - обични акции
Карпош Скопје 17.04 EUR 445,00 445,00 445,00 445,00 1 33.820 76 1
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.090,00 1.070,00 1.070,00 1.081,00 13 2.370.844 2.196 3
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 318,00 316,00 318,00 316,00 2 125.636 396 1
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 17.699,00 17.450,00 17.450,00 17.560,00 83 24.399.424 1.390 4
Универзална Инвестициона Банка Скопје 1000.00 MKD 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2 135.600 60 1
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции
Квасара Битола 51.13 EUR 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 1 145.000 10 1