Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 12.525,00 12.400,00 12.440,00 12.498,00 72 18.282.134 1.467 5
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 17.600,00 17.400,00 17.550,00 17.400,00 25 3.049.550 174 4
Гранит Скопје 5.00 EUR 1.125,00 1.110,00 1.111,00 1.112,00 18 2.172.322 1.949 4
Макошпед Скопје 1000.00 MKD 206,00 206,00 206,00 206,00 1 8.240 40 1
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 65.300,00 64.000,00 65.300,00 65.250,00 10 1.237.699 19 5
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 2 145.200 33 1
Реплек Скопје 562.42 EUR 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 1 170.000 2 1
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 2.701,00 2.701,00 2.701,00 3 26.915.959 10.350 2
Макстил Скопје 5.11 EUR 127,00 126,00 126,00 127,00 4 308.845 2.435 2
Тетекс Тетово 50.40 EUR 3.100,00 1 3.745.280 1.216 1
ВВ Тиквеш АД Кавадарци 51.13 EUR 5.761,00 5.761,00 5.761,00 5.761,00 2 207.396 36 1
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.251,00 1.250,00 1.251,00 1.250,00 2 215.025 172 1
ЗК Пелагонија Битола 70.21 EUR 3.600,00 1 5.023.200 1.794 1
Задолжителна котација - обични акции
Аутомакедонија Скопје 44.48 EUR 3.040,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 1 60.800 20 1
ОКТА Скопје 51.12 EUR 6.077,00 6.050,00 6.050,00 6.077,00 5 831.631 137 1
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.300,00 1.280,00 1.299,00 1.300,00 6 618.638 477 2
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 412,00 400,00 400,00 412,00 2 28.200 69 1
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 28.490,00 28.121,00 28.300,00 28.450,00 10 1.300.657 46 4
Универзална Инвестициона Банка Скопје 1000.00 MKD 5.000,00 4.999,00 5.000,00 5.000,00 7 1.364.970 273 2
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции
Пелагонија Транс Прилеп 100.00 DEM 840,00 840,00 840,00 840,00 2 276.360 329 2