Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 5.213,00 4.711,00 4.800,00 5.050,00 130 31.307.041 6.382 6
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 8.300,00 8.050,00 8.100,00 8.250,00 66 19.164.579 2.326 6
Бетон Скопје 255.65 EUR 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 2 27.000 3 2
Фершпед Скопје 37400.00 MKD 67.900,00 67.900,00 67.900,00 67.900,00 1 135.800 2 1
Гранит Скопје 5.00 EUR 824,00 800,00 810,00 819,00 28 2.037.765 2.538 5
Хотели Метропол Охрид 5.00 EUR 360,00 360,00 360,00 360,00 1 25.200 70 1
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 47.500,00 46.000,00 46.000,00 47.500,00 72 17.410.446 374 6
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 4.900,00 4.850,00 4.900,00 4.900,00 13 4.533.510 930 5
Охридска банка АД Скопје 2650.00 MKD 6.600,00 6.340,00 6.500,00 6.600,00 11 1.565.631 240 3
Реплек Скопје 562.42 EUR 70.040,00 68.000,00 68.000,00 70.040,00 3 768.400 11 2
РЖ Услуги Скопје 5.11 EUR 108,00 108,00 108,00 108,00 2 73.332 679 1
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 1.950,00 1.800,00 1.801,00 1.800,00 10 477.407 263 5
Макстил Скопје 5.11 EUR 125,00 120,00 125,00 121,00 11 250.334 2.077 6
Винарска визба Тиквеш Скопје 51.13 EUR 4.955,00 4.955,00 4.955,00 4.955,00 2 559.915 113 1
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.280,00 1.211,00 1.239,00 1.280,00 13 1.393.363 1.120 5
ЗК Пелагонија Битола 70.21 EUR 2.850,00 1 4.984.650 1.749 1
Берзанска котација - обврзници
Р. Македонија - денационализација 16 1.00 EUR 97,00 97,00 97,00 97,00 3 396.066 6.627 3
Р. Македонија - денационализација 17 1.00 EUR 96,00 96,00 96,00 96,50 4 2.209.466 37.232 4
Задолжителна котација - обични акции
Благој Ѓорев Велес 25.56 EUR 285,00 285,00 285,00 285,00 1 145.350 510 1
Осигурување Македонија АД Скопје - Виена Иншуренс Груп 20.08 EUR 1.590,00 1.550,00 1.550,00 1.590,00 2 267.630 169 2
МЗТ Пумпи Скопје 51.00 EUR 607,00 607,00 607,00 607,00 4 51.595 85 1
ОКТА Скопје 51.12 EUR 4.350,00 4.250,00 4.263,00 4.350,00 8 784.880 183 3
Пекабеско Скопје 46.00 EUR 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 3 243.100 17 2
Прилепска Пиварница Прилеп 125.00 EUR 46.020,00 46.020,00 46.020,00 46.020,00 1 276.120 6 1
Арцелормиттал Скопје (ЦРМ) Скопје 5.11 EUR 68,00 68,00 68,00 68,00 5 314.364 4.623 2
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.290,00 1.260,00 1.260,00 1.285,00 49 8.618.648 6.731 6
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 300,00 295,00 295,00 300,00 6 424.330 1.421 3
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 14.200,00 13.999,00 14.000,00 14.200,00 26 9.553.483 681 6
Универзална Инвестициона Банка Скопје 1000.00 MKD 2.300,00 2.231,00 2.231,00 2.300,00 2 24.955 11 2
Цементарница УСЈЕ Скопје 3100.00 MKD 23.500,00 23.051,00 23.051,00 23.500,00 3 766.520 33 2
Триглав осигурување Скопје 50.00 EUR 14.640,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00 1 439.200 30 1
Задолжителна котација - приоритетни акции
Стопанска банка Скопје 400.00 MKD 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1 2.520 2 1
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции
Аитоникс АД Скопје 10.00 EUR 300.000,00 1 4.500.000 15 1
Пелагонија Транс Прилеп 100.00 DEM 3.075,00 3.075,00 3.075,00 3.075,00 4 73.800 24 2
Јавна понуда на хв
Јавна понуда на акции
Фруктал Мак АД Скопје - јавна понуда на III емисија на обични акции 5.11 EUR 315,00 315,00 315,00 315,00 1 246.645.000 783.000 1