Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 5.650,00 5.151,00 5.650,00 5.160,00 214 64.937.197 11.683 6
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 8.600,00 8.550,00 8.597,00 8.560,00 70 18.394.152 2.141 6
Бетон Скопје 255.65 EUR 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 2 108.000 12 1
Фершпед Скопје 37400.00 MKD 78.280,00 78.000,00 78.279,00 78.000,00 4 469.397 6 2
Гранит Скопје 5.00 EUR 830,00 820,00 830,00 830,00 34 5.359.075 6.469 4
Макошпед Скопје 1000.00 MKD 200,00 200,00 200,00 200,00 2 22.200 111 1
Хотели Метропол Охрид 5.00 EUR 390,00 390,00 390,00 390,00 2 117.000 300 1
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 53.000,00 51.500,00 51.500,00 52.500,00 46 9.002.350 173 6
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 5.300,00 5.100,00 5.102,00 5.300,00 15 2.192.525 417 4
Охридска банка АД Скопје 2650.00 MKD 6.205,00 6.180,00 6.205,00 6.180,00 8 1.417.616 229 4
Реплек Скопје 562.42 EUR 77.012,00 74.702,00 77.012,00 74.702,00 3 457.452 6 3
РЖ Услуги Скопје 5.11 EUR 85,00 85,00 85,00 85,00 3 52.275 615 2
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 2.400,00 2.328,00 2.400,00 2.328,00 4 573.288 241 2
Скопски Пазар Скопје 51.13 EUR 18.000,00 17.700,00 18.000,00 18.000,00 5 4.154.100 230 4
Макстил Скопје 5.11 EUR 119,00 115,00 115,00 119,00 16 979.394 8.296 4
Тетекс Тетово 50.40 EUR 2.299,00 2.299,00 2.299,00 2.299,00 2 45.980 20 1
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.385,00 1.379,00 1.380,00 1.380,00 19 2.339.810 1.695 4
Берзанска котација - обврзници
Р. Македонија - денационализација 12 1.00 EUR 98,00 98,00 98,00 98,00 1 130.818 2.171 1
Р. Македонија - денационализација 15 1.00 EUR 98,00 98,00 98,00 98,00 1 60.265 1.000 1
Р. Македонија - денационализација 16 1.00 EUR 98,00 98,00 98,00 98,60 11 17.400.832 287.000 3
Задолжителна котација - обични акции
Адинг Скопје 9.98 EUR 648,00 648,00 648,00 648,00 2 110.160 170 2
Благој Ѓорев Велес 25.56 EUR 220,00 220,00 220,00 220,00 1 110.000 500 1
ФЗЦ 11 Октомври Куманово 51.13 EUR 801,00 800,00 801,00 800,00 3 75.250 94 1
Мермерен комбинат Прилеп 1.00 EUR 2.524,00 2.366,00 2.366,00 2.524,00 8 1.215.018 502 3
ОКТА Скопје 51.12 EUR 4.429,00 4.300,00 4.300,00 4.367,00 8 747.439 171 4
Пекабеско Скопје 46.00 EUR 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 1 310.800 21 1
Прилепска Пиварница Прилеп 125.00 EUR 43.499,00 43.499,00 43.499,00 43.499,00 1 260.994 6 1
Арцелормиттал Скопје (ХРМ) Скопје 5.11 EUR 18,00 17,00 18,00 17,00 2 22.199 1.285 2
Арцелормиттал Скопје (ЦРМ) Скопје 5.11 EUR 82,00 74,00 82,00 74,00 5 135.746 1.829 4
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.155,00 1.120,00 1.141,00 1.145,00 18 2.939.472 2.579 6
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 300,00 295,00 300,00 300,00 21 2.102.430 7.011 6
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 15.690,00 15.490,00 15.490,00 15.600,00 15 49.703.485 3.206 3
Универзална Инвестициона Банка Скопје 1000.00 MKD 2.300,00 2.251,00 2.300,00 2.251,00 4 478.015 210 3
Редовен пазар
Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување - обврзници
Капитал банка АД Скопје - корпоративна обврзница 1000.00 EUR 100,00 100,00 100,00 100,20 3 7.701.209 125 1
Слободен пазар - обични акции
Евроинс осигурување Скопје 511.29 EUR 9.270,00 9.270,00 9.270,00 9.270,00 2 4.282.740 462 1
Солун 2001 Гевгелија 5.00 EUR 180,00 180,00 180,00 180,00 2 327.060 1.817 2