Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 12.500,00 12.200,00 12.200,00 12.499,00 38 10.002.465 808 5
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 18.000,00 17.511,00 17.511,00 18.000,00 42 15.684.744 881 5
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 67.500,00 66.500,00 66.750,00 66.501,00 13 2.668.541 40 5
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 2 227.500 50 2
Реплек Скопје 562.42 EUR 94.989,00 94.989,00 94.989,00 94.989,00 1 94.989 1 1
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 1 135.200 52 1
Макстил Скопје 5.11 EUR 137,00 137,00 137,00 137,00 1 41.100 300 1
Тетекс Тетово 50.40 EUR 2.700,00 2.500,00 2.500,00 2.700,00 4 415.100 161 2
ВВ Тиквеш АД Кавадарци 51.13 EUR 5.723,00 5.723,00 5.723,00 5.723,00 1 114.460 20 1
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.390,00 1.350,00 1.390,00 1.350,00 4 718.220 518 2
Витаминка Прилеп 52.78 EUR 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 1 88.000 8 1
ЗК Пелагонија Битола 70.21 EUR 3.611,00 3.611,00 3.611,00 3.611,00 1 39.721 11 1
Берзанска котација - обврзници
Р. Македонија - денационализација 20 1.00 EUR 94,00 94,00 94,00 94,50 2 301.783 5.176 1
Р. Македонија - денационализација 21 1.00 EUR 94,00 94,00 94,00 94,50 2 382.227 6.556 1
Задолжителна котација - обични акции
Фустеларко Борец Битола 37.65 EUR 2.101,00 2.101,00 2.101,00 2.101,00 2 79.838 38 1
ОКТА Скопје 51.12 EUR 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 4 231.150 69 2
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.310,00 1.300,00 1.307,00 1.310,00 19 2.864.338 2.200 3
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 385,00 385,00 385,00 385,00 5 246.015 639 3
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 25.999,00 25.999,00 25.999,00 25.999,00 1 51.998 2 1
Универзална Инвестициона Банка Скопје 1000.00 MKD 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4 639.000 142 3
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции
Пелагонија Транс Прилеп 100.00 DEM 1.259,00 1.259,00 1.259,00 1.259,00 2 525.003 417 1