Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 7.800,00 7.603,00 7.800,00 7.670,00 65 16.048.318 2.083 4
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 13.880,00 13.661,00 13.880,00 13.800,00 39 9.505.004 690 4
Бетон Скопје 255.65 EUR 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 3 689.300 113 1
Фершпед Скопје 37400.00 MKD 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 4 2.074.000 34 2
Гранит Скопје 5.00 EUR 1.177,00 1.133,00 1.162,00 1.145,00 15 1.396.330 1.212 4
Макошпед Скопје 1000.00 MKD 192,00 192,00 192,00 192,00 2 171.264 892 1
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 74.994,00 73.000,00 74.994,00 74.000,00 42 20.691.598 282 3
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 4.551,00 4.551,00 4.551,00 4.551,00 1 113.775 25 1
Реплек Скопје 562.42 EUR 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 2 220.000 2 1
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 2.900,00 2.750,00 2.750,00 2.900,00 5 4.585.900 1.582 2
ВВ Тиквеш АД Кавадарци 51.13 EUR 5.000,00 4.900,00 4.900,00 5.000,00 2 236.200 48 2
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.420,00 1.400,00 1.420,00 1.400,00 3 267.500 191 2
ЗК Пелагонија Битола 70.21 EUR 2.911,00 2.911,00 2.911,00 2.911,00 5 745.216 256 3
Задолжителна котација - обични акции
Адинг Скопје 9.98 EUR 690,00 690,00 690,00 690,00 4 205.620 298 3
ФЗЦ 11 Октомври Куманово 51.13 EUR 401,00 400,00 401,00 400,00 2 87.719 219 2
Карпош Скопје 17.04 EUR 350,00 350,00 350,00 350,00 2 165.900 474 1
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.175,00 1.145,00 1.145,00 1.175,00 25 2.874.840 2.479 4
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 320,00 315,00 315,00 319,00 9 701.297 2.203 4
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 18.801,00 18.302,00 18.800,00 18.800,00 15 8.326.416 443 4
Универзална Инвестициона Банка Скопје 1000.00 MKD 2.530,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00 2 253.000 100 2
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции
Генерали инвестментс АД Скопје 10.00 EUR 1.235,00 1 77.155.485 24.074 1
Квасара Битола 51.13 EUR 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 2 377.000 29 1
ЗИМ Скопје 20.00 EUR 1.268,00 1.268,00 1.268,00 1.268,00 3 549.044 433 1