Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 5.100,00 4.990,00 5.069,00 5.000,00 37 8.028.855 1.591 4
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 8.011,00 7.900,00 8.000,00 8.000,00 36 10.104.470 1.264 4
Бетон Скопје 255.65 EUR 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 2 123.500 13 1
Фершпед Скопје 37400.00 MKD 62.000,00 59.002,00 61.000,00 59.002,00 13 5.960.078 99 4
Гранит Скопје 5.00 EUR 830,00 791,00 830,00 800,00 19 2.576.368 3.196 4
Макошпед Скопје 1000.00 MKD 181,00 181,00 181,00 181,00 1 16.290 90 1
Хотели Метропол Охрид 5.00 EUR 290,00 290,00 290,00 290,00 2 116.000 400 1
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 46.500,00 45.000,00 46.100,00 45.000,00 25 4.350.780 95 4
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 1 47.000 10 1
Охридска банка АД Скопје 2650.00 MKD 6.399,00 6.280,00 6.300,00 6.299,00 11 1.860.348 295 4
Реплек Скопје 562.42 EUR 66.435,00 66.435,00 66.435,00 66.435,00 3 531.480 8 1
РЖ Услуги Скопје 5.11 EUR 115,00 113,00 115,00 113,00 2 77.414 678 1
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 2.311,00 2.250,00 2.311,00 2.250,00 4 57.104 25 2
Макстил Скопје 5.11 EUR 130,00 127,00 130,00 127,00 4 326.600 2.570 2
Винарска визба Тиквеш Скопје 51.13 EUR 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 1 198.000 40 1
Топлификација Скопје 51.13 EUR 927,00 771,00 927,00 772,00 7 98.685 115 3
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.155,00 1.120,00 1.155,00 1.150,00 14 1.379.262 1.203 3
Берзанска котација - обврзници
Р. Македонија - денационализација 13 1.00 EUR 97,00 97,00 97,00 97,20 1 78.121 1.307 1
Р. Македонија - денационализација 15 1.00 EUR 96,00 96,00 96,00 96,50 2 305.733 5.152 1
Р. Македонија - денационализација 16 1.00 EUR 96,00 96,00 96,00 96,00 2 577.729 9.759 2
Р. Македонија - денационализација 17 1.00 EUR 96,00 96,00 96,00 96,10 4 2.728.613 46.172 1
Задолжителна котација - обични акции
Аутомакедонија Скопје 44.48 EUR 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1 34.000 20 1
ФЗЦ 11 Октомври Куманово 51.13 EUR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12 1.263.000 1.263 4
Осигурување Македонија АД Скопје - Виена Иншуренс Груп 20.08 EUR 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1 58.400 40 1
Карбо-Нова 51.13 EUR 26,00 26,00 26,00 26,00 1 6.396 246 1
АДУТ Македонија Битола 51.13 EUR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 22.000 22 1
МЗТ Пумпи Скопје 51.00 EUR 607,00 607,00 607,00 607,00 1 16.996 28 1
ОКТА Скопје 51.12 EUR 4.532,00 4.330,00 4.330,00 4.527,00 7 1.394.948 316 4
Пекабеско Скопје 46.00 EUR 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 1 938.000 67 1
Раде Кончар Скопје 25.00 EUR 1.751,00 1.751,00 1.751,00 1.751,00 1 190.859 109 1
Арцелормиттал Скопје (ЦРМ) Скопје 5.11 EUR 60,00 59,00 59,00 60,00 2 41.800 700 2
Силекс Кратово 42.96 EUR 70,00 70,00 70,00 70,00 2 21.000 300 1
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.100,00 1.090,00 1.100,00 1.100,00 24 4.585.300 4.170 3
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 280,00 280,00 280,00 280,00 2 23.800 85 2
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 14.001,00 13.999,00 14.000,00 14.001,00 25 13.257.953 947 2
Универзална Инвестициона Банка Скопје 1000.00 MKD 2.299,00 2.299,00 2.299,00 2.299,00 2 110.352 48 1
Цементарница УСЈЕ Скопје 3100.00 MKD 23.086,00 23.000,00 23.086,00 23.000,00 4 1.127.258 49 3
Задолжителна котација - приоритетни акции
Стопанска банка Скопје 400.00 MKD 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 3 195.480 181 1
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции
ФК Пелистер АД Битола 100.00 EUR 1 1.156.200 188 1
Квасара Битола 51.13 EUR 14.056,00 14.056,00 14.056,00 14.056,00 1 28.112 2 1