Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 8.400,00 8.200,00 8.300,00 8.397,00 117 41.201.013 4.979 5
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 15.289,00 14.999,00 14.999,00 15.101,00 100 29.488.694 1.954 5
Фершпед Скопје 37400.00 MKD 64.780,00 64.101,00 64.780,00 64.101,00 2 775.323 12 2
Гранит Скопје 5.00 EUR 1.131,00 1.100,00 1.100,00 1.130,00 105 39.803.295 35.338 5
Хотели Метропол Охрид 5.00 EUR 250,00 250,00 250,00 250,00 5 182.500 730 2
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 73.400,00 72.000,00 72.000,00 73.000,00 40 9.709.808 133 5
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 4.137,00 4.110,00 4.110,00 4.137,00 16 8.290.436 2.004 2
Реплек Скопје 562.42 EUR 116.000,00 103.490,00 115.000,00 113.839,00 146 121.984.507 1.069 4
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 3.045,00 3.000,00 3.045,00 3.001,00 11 2.058.153 685 3
Макстил Скопје 5.11 EUR 70,00 69,00 69,00 70,00 4 108.650 1.555 1
ВВ Тиквеш АД Кавадарци 51.13 EUR 5.101,00 5.101,00 5.101,00 5.101,00 1 51.010 10 1
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.450,00 1.415,00 1.415,00 1.450,00 13 1.218.680 841 3
Берзанска котација - обврзници
Р. Македонија - денационализација 10 1.00 EUR 99,00 99,00 99,00 99,00 1 3.782 62 1
Р. Македонија - денационализација 11 1.00 EUR 99,00 99,00 99,00 99,50 1 8.767 143 1
Р. Македонија - денационализација 15 1.00 EUR 99,00 99,00 99,00 99,00 1 7.197 118 1
Р. Македонија - денационализација 19 1.00 EUR 99,00 99,00 99,00 99,90 15 1.342.948 21.837 5
Задолжителна котација - обични акции
ФЗЦ 11 Октомври Куманово 51.13 EUR 400,00 400,00 400,00 400,00 2 209.600 524 1
Мода Свети Николе 1.00 EUR 100,00 100,00 100,00 100,00 1 64.400 644 1
МЗТ Пумпи Скопје 51.00 EUR 607,00 607,00 607,00 607,00 7 149.929 247 3
ОКТА Скопје 51.12 EUR 3.600,00 3.301,00 3.301,00 3.600,00 2 191.410 54 2
Прилепска Пиварница Прилеп 125.00 EUR 34.510,00 34.500,00 34.510,00 34.500,00 4 552.130 16 3
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.150,00 1.149,00 1.149,00 1.150,00 7 1.074.950 935 4
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 330,00 326,00 330,00 330,00 4 381.400 1.156 2
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 19.400,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00 25 8.322.112 431 4
Цементарница УСЈЕ Скопје 3100.00 MKD 28.901,00 28.901,00 28.901,00 28.901,00 1 57.802 2 1
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции
АрцелорМиттал (ХРМ) АД Скопје - долгорочно суспендирано од котација 5.11 EUR 5,00 5,00 5,00 5,00 1 1.440 288 1