Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 18.099,00 17.500,00 17.900,00 18.001,00 52 13.360.361 747 4
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 20.101,00 20.000,00 20.100,00 20.100,00 33 5.414.664 270 4
Гранит Скопје 5.00 EUR 1.380,00 1.250,00 1.300,00 1.380,00 12 1.361.279 1.049 4
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 71.000,00 69.000,00 69.000,00 71.000,00 40 8.535.038 122 4
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 5.722,00 5.202,00 5.202,00 5.722,00 3 4.645.480 884 2
Реплек Скопје 562.42 EUR 109.400,00 109.000,00 109.400,00 109.000,00 3 5.965.900 57 3
Макстил Скопје 5.11 EUR 134,00 132,00 134,00 132,00 4 121.372 910 2
Тетекс Тетово 50.40 EUR 2.881,00 2.881,00 2.881,00 2.881,00 2 316.910 110 2
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.450,00 1.410,00 1.410,00 1.450,00 4 298.030 207 3
Задолжителна котација - обични акции
Пелистерка АД Скопје 51.00 EUR 2.619,00 2.619,00 2.619,00 2.619,00 1 261.900 100 1
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.600,00 1.579,00 1.580,00 1.600,00 22 3.856.316 2.432 4
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 430,00 420,00 427,00 420,00 18 3.588.519 8.538 3
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 39.000,00 38.000,00 38.800,00 38.300,00 43 11.612.993 303 4
Универзална Инвестициона Банка Скопје 1000.00 MKD 7.220,00 7.111,00 7.190,00 7.120,00 9 1.108.710 155 4
Задолжителна котација - приоритетни акции
Стопанска банка Скопје 400.00 MKD 750,00 750,00 750,00 750,00 1 2.250 3 1
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции
Осигурителна полиса Скопје 10.00 EUR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2 853.000 853 1