Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 6.300,00 6.170,00 6.199,00 6.300,00 98 176.078.965 28.982 5
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 11.350,00 11.219,00 11.220,00 11.350,00 41 10.892.301 964 5
Бетон Скопје 255.65 EUR 7.300,00 7.000,00 7.095,00 7.000,00 5 962.825 133 3
Фершпед Скопје 37400.00 MKD 73.006,00 73.000,00 73.000,00 73.006,00 4 1.460.060 20 2
Гранит Скопје 5.00 EUR 1.060,00 1.025,00 1.049,00 1.050,00 55 11.075.592 10.551 5
Макошпед Скопје 1000.00 MKD 192,00 192,00 192,00 192,00 1 5.376 28 1
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 77.000,00 75.800,00 76.490,00 77.000,00 24 8.316.487 109 5
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 5.400,00 5.360,00 5.360,00 5.400,00 8 1.770.610 328 3
РЖ Институт Скопје 5.11 EUR 90,00 90,00 90,00 90,00 1 2.700 30 1
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 2.600,00 2.522,00 2.600,00 2.522,00 2 308.230 119 2
Макстил Скопје 5.11 EUR 92,00 91,00 91,00 92,00 3 270.716 2.948 1
Тетекс Тетово 50.40 EUR 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 6 1.380.000 600 2
ВВ Тиквеш АД Кавадарци 51.13 EUR 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 3 1.067.000 194 1
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.550,00 1.500,00 1.500,00 1.550,00 19 6.595.140 4.337 4
Витаминка Прилеп 52.78 EUR 12.365,00 12.365,00 12.365,00 12.365,00 1 247.300 20 1
ЗК Пелагонија Битола 70.21 EUR 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1 14.700 10 1
Берзанска котација - обврзници
Р. Македонија - денационализација 16 1.00 EUR 98,00 98,00 98,00 98,50 1 121.231 2.000 1
Р. Македонија - денационализација 18 1.00 EUR 98,00 98,00 98,00 98,80 9 2.925.868 48.135 2
Задолжителна котација - обични акции
Интерпромет Тетово 51.13 EUR 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 3 225.000 150 1
Оилко КДА Скопје 6000.00 MKD 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3 4.080.000 680 2
ОКТА Скопје 51.12 EUR 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 1 202.400 44 1
Пекабеско Скопје 46.00 EUR 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 1 49.200 4 1
Прилепска Пиварница Прилеп 125.00 EUR 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 1 39.000 1 1
Арцелормиттал Скопје (ХРМ) Скопје 5.11 EUR 18,00 18,00 18,00 18,00 1 18.000 1.000 1
РЖ Техничка контрола Скопје 5.11 EUR 660,00 660,00 660,00 660,00 1 6.600 10 1
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.165,00 1.150,00 1.160,00 1.165,00 6 669.600 577 3
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 315,00 307,00 307,00 315,00 7 875.250 2.815 4
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 16.600,00 16.500,00 16.500,00 16.600,00 24 9.465.798 571 5
Универзална Инвестициона Банка Скопје 1000.00 MKD 2.389,00 2.300,00 2.300,00 2.389,00 14 1.469.920 636 4
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции
Квасара Битола 51.13 EUR 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 1 340.000 20 1
Солун 2001 Гевгелија 5.00 EUR 293,00 293,00 293,00 293,00 1 29.300 100 1