Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 7.695,00 7.408,00 7.649,00 7.408,00 123 36.891.352 4.895 6
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 13.400,00 12.948,00 13.250,00 13.000,00 105 27.397.535 2.060 6
Бетон Скопје 255.65 EUR 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 3 150.000 20 3
Фершпед Скопје 37400.00 MKD 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 3 675.000 9 1
Гранит Скопје 5.00 EUR 1.190,00 1.144,00 1.190,00 1.144,00 36 5.070.857 4.308 6
Хотели Метропол Охрид 5.00 EUR 321,00 321,00 321,00 321,00 1 160.500 500 1
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 78.120,00 76.100,00 78.000,00 76.496,00 121 69.698.565 901 5
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 5.700,00 5.699,00 5.700,00 5.700,00 10 3.699.210 649 3
Охридска банка АД Скопје 2650.00 MKD 5.100,00 5.046,00 5.046,00 5.050,00 10 1.853.090 365 3
Реплек Скопје 562.42 EUR 81.000,00 79.900,00 81.000,00 28 11.090.516 139 5
РЖ Услуги Скопје 5.11 EUR 68,00 68,00 68,00 68,00 7 136.000 2.000 3
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 3.141,00 2.960,00 3.000,00 2.960,00 7 1.147.538 382 4
Макстил Скопје 5.11 EUR 92,00 90,00 92,00 90,00 7 89.000 975 3
Тетекс Тетово 50.40 EUR 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 8 4.228.000 1.905 4
ВВ Тиквеш АД Кавадарци 51.13 EUR 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 4 1.082.250 195 1
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 20 4.479.500 2.635 2
Витаминка Прилеп 52.78 EUR 14.082,00 14.082,00 14.082,00 14.082,00 1 168.984 12 1
ЗК Пелагонија Битола 70.21 EUR 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2 43.500 15 1
Берзанска котација - обврзници
Р. Македонија - денационализација 18 1.00 EUR 98,00 98,00 98,00 98,70 5 262.850 4.330 3
Задолжителна котација - обични акции
Фустеларко Борец Битола 37.65 EUR 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 2 237.600 198 1
Интерпромет Тетово 51.13 EUR 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1 4.500 3 1
ОКТА Скопје 51.12 EUR 4.800,00 4.520,00 4.550,00 4.520,00 8 1.718.800 360 5
Пекабеско Скопје 46.00 EUR 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 1 192.000 16 1
Прилепска Пиварница Прилеп 125.00 EUR 37.830,00 37.830,00 37.830,00 37.830,00 1 340.470 9 1
РЖ Економика Скопје 10.00 DEM 48,00 48,00 48,00 48,00 2 1.728 36 2
Арцелормиттал Скопје (ХРМ) Скопје 5.11 EUR 13,00 13,00 13,00 13,00 1 3.939 303 1
Арцелормиттал Скопје (ЦРМ) Скопје 5.11 EUR 40,00 40,00 40,00 40,00 1 20.240 506 1
РЖ Техничка контрола Скопје 5.11 EUR 705,00 701,00 705,00 701,00 4 32.346 46 4
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.301,00 1.257,00 1.301,00 1.257,00 16 3.381.455 2.630 4
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 322,00 318,00 321,00 318,00 6 324.617 1.010 3
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 19.400,00 18.700,00 19.400,00 18.700,00 14 4.918.415 258 3
Универзална Инвестициона Банка Скопје 1000.00 MKD 2.221,00 2.200,00 2.221,00 2.200,00 8 896.450 407 4
Задолжителна котација - приоритетни акции
Стопанска банка Скопје 400.00 MKD 655,00 655,00 655,00 655,00 1 92.355 141 1
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции
Еуропрофил с. Алданци Крушево 5.11 EUR 63,00 63,00 63,00 63,00 50 311.661 4.947 1
Инвестброкер Скопје 107.84 EUR 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1 468.000 117 1
Квасара Битола 51.13 EUR 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 1 241.500 15 1
Челичен лив и гранулат Железник Д. Хисар 51.10 EUR 115,00 115,00 115,00 115,00 1 8.510 74 1