Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 24.150,00 22.949,00 22.999,00 24.010,00 158 46.862.107 1.985 5
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 22.500,00 21.999,00 22.000,00 22.149,00 106 35.248.151 1.594 5
Гранит Скопје 5.00 EUR 1.440,00 1.400,00 1.400,00 1.410,00 5 3.267.240 2.376 4
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 83.000,00 81.498,00 81.498,00 82.000,00 32 9.261.983 113 4
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 8.228,00 8.000,00 8.228,00 8.000,00 2 244.560 30 2
Реплек Скопје 56.24 EUR 17.483,00 12.875,00 12.875,00 17.482,00 217 50.414.229 3.263 5
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 2 378.200 122 2
Макстил Скопје 5.11 EUR 137,00 132,00 136,00 132,00 11 1.523.835 11.225 3
Тетекс Тетово 50.40 EUR 2.970,00 2.700,00 2.700,00 2.870,00 3 53.540 19 3
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.600,00 1.550,00 1.600,00 12 9.709.628 6.521 5
Витаминка Прилеп 52.78 EUR 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1 150.000 15 1
Берзанска котација - обврзници
Р. Македонија - денационализација 22 1.00 EUR 85,00 85,00 85,00 85,00 1 590.659 11.300 1
Задолжителна котација - обични акции
ОКТА Скопје 51.13 EUR 5.919,00 4.899,00 4.900,00 5.879,00 38 502.319.544 84.925 4
Раде Кончар Скопје 20.00 EUR 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1 98.000 49 1
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.637,00 1.560,00 1.560,00 1.637,00 34 6.249.611 3.935 5
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 420,00 415,00 420,00 419,00 41 8.246.103 19.676 5
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 44.260,00 39.603,00 39.603,00 44.199,00 34 11.888.831 282 5
Универзална Инвестициона Банка Скопје 1000.00 MKD 7.150,00 6.950,00 7.000,00 7.150,00 3 313.850 45 3
Редовен пазар
Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување - обични акции
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје 2670.00 MKD 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3 614.200 166 1
Слободен пазар - обични акции
Алкалоид Берово 255.60 EUR 18.510,00 18.510,00 18.510,00 18.510,00 3 610.830 33 1
Полиса Плус АД Скопје 100.00 EUR 1 3.690.000 500 1