Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 5.760,00 5.550,00 5.698,00 5.550,00 49 10.498.915 1.855 5
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 11.190,00 10.661,00 11.190,00 11.010,00 63 93.870.955 8.666 5
Бетон Скопје 255.65 EUR 7.890,00 7.890,00 7.890,00 7.890,00 1 78.900 10 1
Гранит Скопје 5.00 EUR 1.101,00 1.006,00 1.100,00 1.006,00 57 8.346.464 8.004 5
Хотели Метропол Охрид 5.00 EUR 290,00 290,00 290,00 290,00 1 87.000 300 1
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 78.000,00 70.000,00 78.000,00 73.700,00 89 18.392.530 253 5
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 5.450,00 5.300,00 5.450,00 5.300,00 4 271.800 51 3
Охридска банка АД Скопје 2650.00 MKD 6.220,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 10 2.978.580 482 3
Реплек Скопје 562.42 EUR 75.500,00 75.500,00 75.500,00 75.500,00 6 1.132.500 15 1
РЖ Услуги Скопје 5.11 EUR 83,00 83,00 83,00 83,00 4 83.083 1.001 1
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 2.534,00 2.500,00 2.534,00 2.500,00 11 1.957.976 783 3
Скопски Пазар Скопје 51.13 EUR 18.999,00 18.999,00 18.999,00 18.999,00 2 35.196.833 2.754 2
Макстил Скопје 5.11 EUR 103,00 99,00 100,00 99,00 14 470.642 4.682 4
Тетекс Тетово 50.40 EUR 2.353,00 2.351,00 2.353,00 2.351,00 4 404.416 172 2
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.433,00 1.358,00 1.397,00 1.358,00 12 816.986 587 4
ЗК Пелагонија Битола 70.21 EUR 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1 10.500 7 1
Берзанска котација - приоритетни акции
Скопски пазар Скопје 51.13 EUR 4.159,00 4.159,00 4.159,00 4.159,00 1 83.180 20 1
Берзанска котација - обврзници
Р. Македонија - денационализација 18 1.00 EUR 98,00 98,00 98,00 98,70 4 782.919 12.900 2
Задолжителна котација - обични акции
ФЗЦ 11 Октомври Куманово 51.13 EUR 650,00 650,00 650,00 650,00 1 9.750 15 1
Интерпромет Тетово 51.13 EUR 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2 336.000 224 1
ОКТА Скопје 51.12 EUR 4.800,00 4.650,00 4.800,00 4.650,00 5 299.850 64 3
Прилепска Пиварница Прилеп 125.00 EUR 39.600,00 39.599,00 39.600,00 39.599,00 6 2.573.952 65 2
РЖ Економика Скопје 10.00 DEM 48,00 48,00 48,00 48,00 1 2.400 50 1
Арцелормиттал Скопје (ХРМ) Скопје 5.11 EUR 20,00 20,00 20,00 20,00 4 40.000 2.000 1
Славеј Скопје 50.00 EUR 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 1 320.000 100 1
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.200,00 1.155,00 1.199,00 1.160,00 14 1.889.816 1.600 3
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 305,00 300,00 305,00 300,00 7 559.550 1.855 4
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 16.650,00 16.100,00 16.650,00 16.200,00 10 1.565.838 96 2
Универзална Инвестициона Банка Скопје 1000.00 MKD 2.310,00 2.189,00 2.250,00 2.189,00 18 1.689.950 750 3