Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 5.310,00 5.170,00 5.310,00 5.170,00 15 1.998.023 384 4
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 9.052,00 8.695,00 9.052,00 8.700,00 55 15.636.200 1.750 4
Фершпед Скопје 37400.00 MKD 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 2 385.000 5 2
Гранит Скопје 5.00 EUR 870,00 850,00 870,00 850,00 12 1.456.490 1.692 3
Макошпед Скопје 1000.00 MKD 205,00 205,00 205,00 205,00 1 16.400 80 1
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 63.001,00 61.300,00 63.001,00 61.500,00 49 9.890.078 159 4
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 5.150,00 5.100,00 5.100,00 5.150,00 5 942.750 184 2
Охридска банка АД Скопје 2650.00 MKD 6.056,00 6.056,00 6.056,00 6.056,00 1 30.280 5 1
РЖ Услуги Скопје 5.11 EUR 90,00 90,00 90,00 90,00 1 25.200 280 1
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1 35.000 14 1
Скопски Пазар Скопје 51.13 EUR 18.542,00 18.542,00 18.542,00 18.542,00 1 185.420 10 1
Макстил Скопје 5.11 EUR 107,00 107,00 107,00 107,00 2 68.587 641 2
Винарска визба Тиквеш Скопје 51.13 EUR 5.600,00 5.599,00 5.600,00 5.600,00 6 414.385 74 3
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.300,00 1.260,00 1.300,00 1.260,00 9 1.070.376 836 3
Задолжителна котација - обични акции
Аутомакедонија Скопје 44.48 EUR 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3 430.000 215 1
Благој Ѓорев Велес 25.56 EUR 208,00 208,00 208,00 208,00 1 145.600 700 1
ОКТА Скопје 51.12 EUR 4.801,00 4.800,00 4.801,00 4.800,00 3 456.035 95 1
Прилепска Пиварница Прилеп 125.00 EUR 41.102,00 41.102,00 41.102,00 41.102,00 1 82.204 2 1
Арцелормиттал Скопје (ХРМ) Скопје 5.11 EUR 23,00 23,00 23,00 23,00 6 25.139 1.093 1
Арцелормиттал Скопје (ЦРМ) Скопје 5.11 EUR 89,00 89,00 89,00 89,00 4 184.764 2.076 1
РЖ Техничка контрола Скопје 5.11 EUR 600,00 600,00 600,00 600,00 2 385.200 642 1
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.020,00 1.011,00 1.011,00 1.020,00 7 563.645 556 4
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 295,00 290,00 295,00 290,00 5 694.440 2.394 3
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 16.856,00 15.120,00 16.856,00 15.120,00 22 7.004.331 418 2
Универзална Инвестициона Банка Скопје 1000.00 MKD 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 1 2.200 1 1
Цементарница УСЈЕ Скопје 3100.00 MKD 23.001,00 23.001,00 23.001,00 23.001,00 1 115.005 5 1
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции
Квасара Битола 51.13 EUR 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 1 15.600 1 1