Statistical summary report for period
Symbol description Nominal value Max Min Open Close Trades Value Volume Trading days
Official Market
Super Listing - Ordinary shares
Komercijalna banka Skopje 1000.00 MKD 5,500.00 5,400.00 5,450.00 5,450.00 95 28,789,636 5,255 4
Exchange Listing - Ordinary shares
Alkaloid Skopje 25.56 EUR 9,185.00 9,000.00 9,185.00 9,076.00 68 15,633,361 1,718 4
Beton Skopje 255.65 EUR 9,892.00 9,400.00 9,892.00 9,682.00 3 193,700 20 3
Fersped Skopje 37400.00 MKD 80,001.00 80,000.00 80,001.00 80,000.00 3 320,003 4 1
Granit Skopje 5.00 EUR 929.00 895.00 912.00 915.00 54 6,870,532 7,494 4
Makosped Skopje 1000.00 MKD 235.00 219.00 219.00 227.00 6 699,246 3,157 3
Hoteli Metropol Ohrid 5.00 EUR 377.00 377.00 377.00 377.00 1 122,148 324 1
Makpetrol Skopje 511.29 EUR 63,400.00 61,320.00 61,320.00 63,300.00 85 17,505,259 280 4
Makedonijaturist Skopje 25.56 EUR 5,451.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 19 3,215,550 590 3
Ohridska banka Skopje 2650.00 MKD 6,150.00 6,100.00 6,100.00 6,150.00 2 1,232,300 202 1
Replek Skopje 562.42 EUR 73,016.00 73,016.00 73,016.00 73,016.00 1 73,016 1 1
RZ Institut Skopje 5.11 EUR 101.00 101.00 101.00 101.00 1 1,515 15 1
RZ Uslugi Skopje 5.11 EUR 96.00 96.00 96.00 96.00 7 107,904 1,124 1
Stopanska banka Bitola 3000.00 MKD 2,358.00 2,290.00 2,290.00 2,358.00 3 167,736 72 2
Makstil Skopje 5.11 EUR 121.00 118.00 120.00 119.00 7 451,840 3,792 3
Teteks Tetovo 50.40 EUR 2,477.00 2,401.00 2,401.00 2,417.00 6 434,969 177 3
Vinarska vizba Tikves Skopje 51.13 EUR 5,500.00 5,300.00 5,300.00 5,500.00 7 1,462,860 271 3
TTK Banka AD Skopje 1000.00 MKD 1,330.00 1,300.00 1,330.00 1,301.00 6 226,830 174 2
Zito Luks Skopje 35.79 EUR 245.00 245.00 245.00 245.00 1 49,980 204 1
Exchange Listing - Bonds
R. Makedonija - denacionalizacija 14 1.00 EUR 97.00 97.00 97.00 97.50 3 1,269,493 21,175 1
R. Makedonija - denacionalizacija 15 1.00 EUR 98.00 98.00 98.00 98.70 2 271,006 4,465 1
R. Makedonija - denacionalizacija 16 1.00 EUR 98.00 98.00 98.00 98.50 7 4,002,137 66,073 3
R. Makedonija - denacionalizacija 17 1.00 EUR 97.00 97.00 97.00 97.00 2 921,833 15,454 1
Mandatory Listing – ordinary shares
Agromehanika Skopje 57.45 EUR 500.00 500.00 500.00 500.00 1 17,500 35 1
Centralna kooperativna banka Skopje 41.21 EUR 700.00 700.00 700.00 700.00 3 1,396,500 1,995 2
Fustelarko Borec Bitola 37.65 EUR 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1 139,200 116 1
Osiguruvanje Makedonija Skopje - Viena Insurance Grup 20.08 EUR 1,598.00 1,598.00 1,598.00 1,598.00 1 47,940 30 1
OKTA Skopje 51.12 EUR 5,290.00 4,802.00 5,290.00 4,802.00 6 458,286 88 4
Pekabesko AD Kadino, Ilinden 46.00 EUR 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 6 870,000 87 1
Popova Kula Demir Kapija 61.50 MKD 24.00 24.00 24.00 24.00 2 12,000 500 1
Prilepska Pivarnica Prilep 125.00 EUR 41,219.00 41,219.00 41,219.00 41,219.00 4 412,190 10 1
Arcelormittal Skopje (HRM) Skopje 5.11 EUR 19.00 19.00 19.00 19.00 1 8,740 460 1
Arcelormittal Skopje (CRM) Skopje 5.11 EUR 82.00 82.00 82.00 82.00 8 180,482 2,201 2
Stopanska banka Skopje 201.10 MKD 1,086.00 990.00 1,011.00 1,054.00 74 19,635,029 19,554 4
Makedonski Telekom Skopje 100.00 MKD 314.00 302.00 309.00 310.00 9 656,462 2,118 3
NLB Banka Skopje 1000.00 MKD 17,250.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 36 12,624,899 737 4
Univerzalna Investiciona Banka Skopje 1000.00 MKD 2,290.00 2,249.00 2,280.00 2,289.00 11 1,308,180 576 3
Mandatory Listing – priority shares
Stopanska banka Skopje 400.00 MKD 949.00 949.00 949.00 949.00 1 85,410 90 1
Regular Market
Free Market - Ordinary shares
Makedonska Berza 607.10 EUR 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1 50,000 1 1
Prosvetno delo Skopje 51.13 EUR 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1 960,000 600 1
Public offering of securities
Public offering of shares
Crveni bregovi Negotino - javna ponuda na II-ra emisija na obicni akci 51.13 EUR 3,145.00 3,145.00 3,145.00 3,145.00 1 176,676,665 56,177 1