Free market
Symbol Symbol description Total shares
ATPP ATP Proleter Kriva Palanka MKATPP101011 12,945
BIKF Tekstil Elma Prilep MKBIKF101010 12,361
CDHV Centralen depozitar za hartii od vrednost MKCDHV101019 6,000
EDST Edinstvo Struga MKEDST101018 331,792
ENER Energomont Skopje MKENER101014 3,359
FKTL FK Struga-Trim-Lum AD Struga MKFKTL101015 2,500
GDKM ZIK Gradiste Kumanovo MKGRDI101010 3,000
GIMS Grad. institut Makedonija Skopje MKGIMS101018 12,836
GRDN Gradinar Ohrid MKGRDN101013 14,598
JUSK Jugotutun Skopje MKJUSK101011 2,042
KARO Karaorman Skopje MKKARA101015 95,699
KKST KK Strumica 2022 AD Strumica MKKKST101011 2,500
KMPR Komunaproekt Tetovo MKKMPR101014 45,772
KVAS Kvasara Bitola MKKVAS101019 12,500
LHND Lihnida Ohrid MKLHND101018 55,100
OPFO Opfolio AD Skopje MKOPFO101012 10,000
OPTK Ocna optika Getaldus Skopje MKOPTK101010 12,536
PELK Pelagonija Komerc AD Bitola MKPELK101010 5,038
PROD Prosvetno delo Skopje MKPROD101011 50,882
PTRS Roman AD Prilep MKPRTS101019 1,952
RINS Reing Skopje MKRINS101014 14,070
RZIZ RZ Skopje-Inzenering Skopje MKSKIN101011 18,914
SKP Pivara Skopje AD Skopje MKSKPV101012 179,970
SOLN Solun 2001 Gevgelija MKSOL1101012 82,246
TAJM Tajmiste AD Kicevo - dolgorocno suspendirano od kotacija MKTAJM101012 26,341
TRUB Fakul.-zemjo. stopanstvo Trubarevo AD s. Trubarevo Skopje MKTRUB101011 70,000
TSZS Trgotekstil zaed. sluz. Skopje MKTRGT101019 20,745
VFPM VFP Fond Menagment AD Skopje MKVFPF101014 525,000
VSC Veterinarno stocarski centar Kumanovo MKVSCK101017 71,000
ZIMS ZIM Skopje MKZIMS101015 35,000
ZUAS ZUAS AD Skopje MKZUAS101013 35,000