Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување
Шифра на ХВ Опис на хв ИСИН Вкупно издадени ХВ Детали
CBNG Црвени брегови Неготино MKCBCB101010 90.247 Link to site
EUHA Еурохаус АД Скопје MKEUHA101011 201.000 Link to site
GTRG Гетро Гостивар MKGEGO101014 10.526 Link to site
INB Шпаркасе банка Македонија АД Скопје MKINBA101012 2.095.415 Link to site
INTP Капитал Банка Скопје MKINTP101015 54.560 Link to site
KONF Конзервна фабрика Струмица MKKONF101018 680.272 Link to site
OTEK Отекс Охрид MKOTEK101013 488.736 Link to site
SNBT СН Осигурителен брокер АД Битола MKSNOB101014 27.290 Link to site
VARG Вардар Градско MKVARG101016 1.384.223 Link to site