Шифра на ХВ - INB - Шпаркасе банка Македонија АД Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување - обични акции
ISIN:
MKINBA101012
Вкупно издадени ХВ
1.677.443
Последно тргување: 26.11.2021
Максимална цена:
2.929,00
Минимална цена:
2.929,00
Просечна цена:
2.929,00
Количина:
16
Промет:
46.864
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
3.208,00
Минимална цена:
2.500,00
Количина:
159
Промет:
482.481
Број на трансакции:
6

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци