Шифра на ХВ - INB - Шпаркасе банка Македонија АД Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување - обични акции
ISIN:
MKINBA101012
Вкупно издадени ХВ
1.677.443
Последно тргување: 16.06.2022
Максимална цена:
2.850,00
Минимална цена:
2.850,00
Просечна цена:
2.850,00
Количина:
36
Промет:
102.600
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
3.208,00
Минимална цена:
2.850,00
Количина:
219
Промет:
657.051
Број на трансакции:
9

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци