Финансиски показатели - моментални
Шифра на ХВ Вкупно издадени ХВ Просечна цена Нето добивка по акција Коефициент цена/добивка Книговодствена вредност по акција Коефициент цена/книговодствена вредност по акција Дивиденден принос
Супер котација - обични акции
KMB (2021) 2.279.067 11.186,49 1.021,61 10,95 6.556,95 1,71 5,54%
Берзанска котација - обични акции
ALK (2021) 1.431.353 17.150,00 911,72 18,81 8.147,94 2,10 2,57%
BESK (2021) * 54.562 1.500,00 -14.421,01 -0,10 24.142,24 0,06 0,00%
FERS (2021) 18.113 53.000,00 4.105,28 12,91 142.091,26 0,37 1,04%
GRNT (2021) 3.071.377 1.360,00 44,22 30,76 1.985,02 0,69 2,65%
INHO (2021) * 530.554 4.005,00 -19,15 -209,14 319,28 12,54 0,00%
KOMU (2021) 279.000 480,00 -132,39 -3,63 1.158,18 0,41 0,00%
MAKS (2021) 94.063 20,00 -12,42 -1,61 2.182,76 0,01 0,00%
MKSD (2021) 788.424 200,00 13,61 14,69 1.017,04 0,20 0,00%
MPOL (2021) 1.035.000 308,00 -14,51 -21,22 425,61 0,72 0,00%
MPT (2021) 112.382 66.000,00 12.545,10 5,26 57.295,31 1,15 4,55%
MTUR (2021) 452.247 4.300,00 48,63 88,42 6.049,34 0,71 2,79%
REPL (2021) 25.920 87.550,00 5.200,34 16,84 60.205,12 1,45 0,00%
RZIT (2021) 585.399 20,00 -2,24 -8,94 145,80 0,14 0,00%
RZUS (2021) 1.571.668 50,00 5,89 8,49 436,11 0,11 0,00%
SBT (2021) 390.977 2.360,00 882,67 2,67 4.714,02 0,50 0,00%
SPAZ (2021) 70.937 7.000,00 938,92 7,46 30.989,84 0,23 0,00%
STIL (2021) 14.622.943 120,00 58,09 2,07 145,96 0,82 0,00%
TETE (2021) 414.171 2.425,00 194,02 12,50 3.941,66 0,62 9,07%
TKPR (2021) 2.741.845 250,00 49,13 5,09 81,88 3,05 0,00%
TKVS (2021) 270.450 5.200,00 505,84 10,28 7.924,54 0,66 0,00%
TTK (2021) 907.888 1.360,00 49,13 27,68 1.191,06 1,14 3,38%
VITA (2021) 76.720 12.200,00 993,57 12,28 12.923,56 0,94 2,54%
ZILU (2021) 819.238 114,00 -21,54 -5,29 559,43 0,20 0,00%
ZPKO (2021) 202.891 3.507,00 330,22 10,62 14.919,16 0,24 0,00%
Задолжителна котација - обични акции
ADIN (2021) 386.400 815,00 156,62 5,20 1.189,89 0,68 3,68%
AMEH (2021) * 40.481 300,00 -259,92 -1,15 543,78 0,55 0,00%
APTK (2021) 20.162 750,00 160,10 4,68 7.154,10 0,10 0,00%
AUMK (2021) 82.529 2.700,00 261,25 10,33 4.366,97 0,62 0,00%
BANA (2021) 65.502 603,00 13,37 45,09 2.305,06 0,26 0,00%
BGOR (2021) 516.000 160,00 51,35 3,12 973,93 0,16 0,00%
BIM (2021) 10.155 15.550,00 4.666,77 3,33 44.438,31 0,35 11,79%
CEVI (2021) 491.000 399,00 -209,74 -1,90 628,01 0,64 0,00%
CKB (2021) 553.087 600,00 50,03 11,99 2.294,74 0,26 0,00%
DEBA (2021) 21.000 1.550,00 119,48 12,97 10.600,29 0,15 0,00%
DIMI (2021) 40.000 185,00 13,28 13,94 1.319,13 0,14 7,81%
EDIN (2021) * 40.397 303,00 0,71 428,47 2.549,92 0,12 0,00%
EVRO (2021) 255.583 2.900,00 249,59 11,62 3.785,80 0,77 1,72%
FAKM (2021) 67.000 7.200,00 13,55 531,28 7.808,34 0,92 1,87%
FUBT (2021) 71.709 1.801,00 342,10 5,26 3.166,48 0,57 8,33%
GECK (2021) 67.992 500,00 0,43 1.172,28 -271,08 -1,84 0,00%
GECT (2021) 68.676 500,00 -45,77 -10,93 1.025,34 0,49 0,00%
GRZD (2021) 25.551 2.250,00 1.309,19 1,72 25.138,00 0,09 0,00%
GTC (2021) 1.846.325 1.790,00 -19,35 -92,52 387,81 4,62 0,00%
INPR (2021) 50.955 4.500,00 10,03 448,72 2.672,46 1,68 0,00%
KJUBI (2021) 717.462 1.598,00 76,68 20,84 2.343,24 0,68 6,26%
KLST (2021) 338.004 120,00 1,43 83,98 316,46 0,38 0,00%
KONZ (2021) 1.724.530 119,00 13,16 9,04 165,61 0,72 0,00%
KPSS (2021) 299.112 333,00 76,06 4,38 1.462,51 0,23 0,00%
LOTO (2021) 161.540 200,00 39,85 5,02 1.935,04 0,10 0,00%
LOZP (2021) 50.180 2.619,00 383,86 6,82 9.239,52 0,28 0,00%
MAKP (2021) 59.993 600,00 1.294,10 0,46 6.078,38 0,10 0,00%
MERM (2021) 4.686.858 2.500,00 194,56 12,85 565,22 4,42 8,44%
MODA (2021) 1.431.617 100,00 -22,22 -4,50 129,80 0,77 0,00%
MZHE (2021) 80.295 3.133,00 -3.486,75 -0,90 -14.773,33 -0,21 0,00%
MZPU (2021) 64.059 607,00 -93,60 -6,48 4.455,52 0,14 0,00%
NEME (2021) 40.215 1.900,00 110,83 17,14 4.403,06 0,43 0,00%
NOSK (2021) 1.249 61.500,00 133,71 459,96 77.613,29 0,79 0,00%
OILK (2021) 250.923 6.000,00 475,33 12,62 7.184,60 0,84 5,50%
OKTA (2021) 846.360 3.300,00 446,85 7,39 5.155,40 0,64 2,21%
ORAN (2021) 727.899 201,00 32,65 6,16 844,48 0,24 0,00%
PKB (2021) 32.450 16.500,00 2.395,75 6,89 39.963,87 0,41 0,00%
POPK (2021) 2.700.000 16,00 -0,07 -219,29 42,77 0,37 0,00%
PPIV (2021) 39.918 32.499,00 2.322,21 13,99 57.160,95 0,57 1,54%
RADE (2021) 206.230 2.100,00 192,98 10,88 1.747,92 1,20 6,67%
RZEK (2021) 535.245 50,00 -4,97 -10,06 318,44 0,16 0,00%
RZLV (2021) 32.950.713 40,00 23,69 1,69 42,41 0,94 0,00%
RZTK (2021) 210.419 450,00 52,66 8,55 920,73 0,49 11,11%
RZUG (2021) 866.160 28,00 8,61 3,25 42,47 0,66 0,00%
SDOM (2021) 684.670 30,00 0,99 30,43 2.070,69 0,01 0,00%
SIL (2021) 451.464 70,00 352,60 0,20 1.870,38 0,04 0,00%
SLAV (2021) 20.485 3.100,00 347,28 8,93 6.995,66 0,44 0,00%
SPOL (2021) 239.253 9,97 1.817,44 0,00%
SSPR (2021) 21.377 360,00 -4,77 -75,45 -493,47 -0,73 0,00%
STB (2021) 17.460.180 1.350,00 141,23 9,56 1.133,57 1,19 0,00%
STOK (2021) 33.000 1.200,00 4,64 258,82 3.569,91 0,34 0,00%
TAJM (2021) 26.341 970,00 -1.153,60 -0,84 6.098,86 0,16 0,00%
TEAL (2021) 58.334 730,00 5,62 129,83 5.094,54 0,14 0,00%
TEHN (2021) 22.000 1.000,00 4.656,32 0,21 13.970,50 0,07 5,00%
TEL (2021) 95.838.780 355,00 16,60 21,38 165,50 2,15 5,62%
TIKV (2021) 68.000 1.000,00 411,22 2,43 7.735,72 0,13 0,00%
TNB (2021) 854.061 22.800,00 2.598,30 8,77 16.473,91 1,38 3,24%
TRPS (2021) 30.000 1.800,00 19,27 93,43 3.340,33 0,54 0,00%
TSMP (2021) 700.000 97,00 6,06 16,00 181,89 0,53 0,00%
UNI (2021) 545.987 3.312,32 399,63 8,29 5.593,37 0,59 6,64%
USJE (2021) 563.784 29.000,00 2.079,48 13,95 6.489,03 4,47 7,26%
VROS (2021) 60.184 14.640,00 473,25 30,94 16.018,01 0,91 0,00%
VTKS (2021) 30.048 1.002,00 242,68 4,13 6.357,49 0,16 37,79%
ZAS (2021) 93.609 310,00 -1,56 -198,76 -519,41 -0,60 0,00%
ZKAR (2021) 11.177 970,00 22,55 43,02 26.990,43 0,04 0,00%
ZPOG (2021) 55.997 2.200,00 56,22 39,13 8.135,81 0,27 0,00%
* Показателите се пресметани од неревидирани финансиски извештаи.
** Показателите се пресметани со користење на податоци од последните објавени Ревидирани финансиски извештаи и последната ислатена дивиденда.
*** Во полето Вкупно издадени ХВ како и во пресметката на показателите се вклучени обичните акции на друштвото и приоритетните акции кои ги поседува Фондот за ПИОМ. Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.