Календар

2018

Денови на тргување на Македонската берза АД Скопје во 2018 година се:

Месец

Ден на тргување

 

Јануари

2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31

Февруари

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28

Март

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30

Април

2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30

Мај

2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31

Јуни

1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29

Јули

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31

Август

1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31

Септември

3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28

Октомври

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31

Ноември

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30

Декември

3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28

Нетрговски денови

Во 2018 година Македонска берза АД Скопје ќе биде затворена за тргување секоја сабота и недела и на следниве датуми:

Месец
2018
 
Јануари 1, 7*, 19
Април 6, 9
Мај 1, 24, 25
Јуни

15

Август 2, 28
Октомври 11, 23
Декември
31

 

* Празници кои календарски паѓаат во недела, а согласно Законот за празниците на Република Македонија (Сл. Весник 21/98 и Сл. Весник 18/07) се празнуваат наредниот ден.

 

2017

Денови на тргување на Македонската берза АД Скопје во 2017 година се:

Месец
Ден на тргување
 
Јануари
3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31
Февруари
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28
Март
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31
Април
3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28
Мај
2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31
Јуни
1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30
Јули
3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31
Август
1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31
Септември
1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
Октомври
2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 31
Ноември
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30
Декември
1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28

Доколку во текот на годината од страна на надлежен државен орган биде прогласен вонреден неработен ден за граѓаните на Република Македонија, тој ден е нетрговски ден на Македонска берза АД Скопје.

Нетрговски денови

Во 2017 година Македонска берза АД Скопје ќе биде затворена за тргување секоја сабота и недела и на следниве датуми:

Месец
2017
 
Јануари 1*619
Април 14, 17
Мај 1, 24
Јуни

2, 25*

Август 2, 28
Септември
8
Октомври 11, 23
Декември
8, 29

 

* Празници кои календарски паѓаат во недела, а согласно Законот за празниците на Република Македонија (Сл. Весник 21/98 и Сл. Весник 18/07) се празнуваат наредниот ден.