Календар

Денови на тргување во 2020 година

Денови на тргување на Македонската берза АД Скопје во 2020 година се:

Месец

Ден на тргување

 

Јануари

2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31

Февруари

3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28

Март

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31

Април

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30

Мај

4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29

Јуни

1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30

Јули

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31

Август

4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 31

Септември

1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30

Октомври

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30

Ноември

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30

Декември

1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30

 

Нетрговски денови во 2020 година

Во 2020 година Македонска берза АД Скопје ќе биде затворена за тргување секоја сабота и недела и на следниве датуми:

Месец

2020

 

Јануари

1, 6, 7

Април

17, 20

Мај

1, 24*

Јуни

5

Август

2*, 28

Септември

8

Октомври

11*, 23

Декември

8, 31

 

*Празници кои календарски паѓаат во недела, а согласно Законот за празниците на Република Македонија (Сл. Весник 21/98 и Сл. Весник 18/07) се празнуваат наредниот ден.

 

Денови на тргување во 2019 година

Денови на тргување на Македонската берза АД Скопје во 2019 година се:

Месец

Ден на тргување

 

Јануари

2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31

Февруари

1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28

Март

1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29

Април

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30

Мај

2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31

Јуни

3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28

Јули

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31

Август

1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30

Септември

2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30

Октомври

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31

Ноември

1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29

Декември

2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30

 

*Празници кои календарски паѓаат во недела, а согласно Законот за празниците на Република Македонија (Сл. Весник 21/98 и Сл. Весник 18/07) се празнуваат наредниот ден.

Нетрговски денови во 2019 година

Во 2019 година Македонска берза АД Скопје ќе биде затворена за тргување секоја сабота и недела и на следниве датуми:

Месец

2019

 

Јануари

1, 7

Април

26, 29

Мај

1, 24

Јуни

4, 14

Август

2, 28

Септември

9*

Октомври

11, 23

Декември

9*, 31

 

*Празници кои календарски паѓаат во недела, а согласно Законот за празниците на Република Македонија (Сл. Весник 21/98 и Сл. Весник 18/07) се празнуваат наредниот ден. 

 

Денови на тргување во 2018 година

Денови на тргување на Македонската берза АД Скопје во 2018 година се:

Месец

Ден на тргување

 

Јануари

2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31

Февруари

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28

Март

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30

Април

2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30

Мај

2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31

Јуни

1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29

Јули

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31

Август

1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31

Септември

3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28

Октомври

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31

Ноември

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30

Декември

3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28

Нетрговски денови во 2018 година

Во 2018 година Македонска берза АД Скопје ќе биде затворена за тргување секоја сабота и недела и на следниве датуми:

Месец
2018
 
Јануари 1, 7*, 19
Април 6, 9
Мај 1, 24, 25
Јуни

15

Август 2, 28
Октомври 11, 23
Декември
31

 

* Празници кои календарски паѓаат во недела, а согласно Законот за празниците на Република Македонија (Сл. Весник 21/98 и Сл. Весник 18/07) се празнуваат наредниот ден.