Шифра на ХВ - EUHA - Еурохаус АД Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување - обични акции
ISIN:
MKEUHA101011
Вкупно издадени ХВ
201.000
Последно тргување: 07.06.2021
Максимална цена:
30,00
Минимална цена:
30,00
Просечна цена:
30,00
Количина:
40.000
Промет:
1.200.000
Број на трансакции:
5
Последните 52 недели
Максимална цена:
30,00
Минимална цена:
30,00
Количина:
40.000
Промет:
1.200.000
Број на трансакции:
5

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци