Шифра на ХВ - EUHA - Еурохаус АД Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување - обични акции
ISIN:
MKEUHA101011
Вкупно издадени ХВ
201.000
Последно тргување: 28.06.2022
Максимална цена:
15,00
Минимална цена:
15,00
Просечна цена:
15,00
Количина:
14.000
Промет:
210.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
15,00
Минимална цена:
15,00
Количина:
14.000
Промет:
210.000
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци