Шифра на ХВ - KONF - Конзервна фабрика Струмица
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување - обични акции
ISIN:
MKKONF101018
Вкупно издадени ХВ
680.272
Последно тргување: 09.12.2022
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
100,00
Просечна цена:
100,00
Количина:
1.872
Промет:
187.200
Број на трансакции:
12
Последните 52 недели
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
100,00
Количина:
1.872
Промет:
187.200
Број на трансакции:
12

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци