Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
Халк осигурување АД Скопје Нова емисија на Хартии од вредност 21.10.2021
РК Струга АД Струга Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 20.10.2021
ФК РАБОТНИЧКИ АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 19.10.2021
ФК РАБОТНИЧКИ АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 19.10.2021
Пошта на Северна Македонија АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 19.10.2021
Енерџи Деливери Солушнс АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 18.10.2021
Бентопром АД Крива Паланка Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 15.10.2021
Винка Конфекција АД Виница Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 13.10.2021
Југопромет АД Струмица Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 13.10.2021
ЗК Пласница АД Пласница Други промени во работењето 12.10.2021
ЗК Пласница АД Пласница Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 12.10.2021
РК Бутел АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 12.10.2021
КК Гостивар АД Гостивар Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 12.10.2021
Неметали АД Тетово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 12.10.2021
ФК Победа АД Прилеп Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 08.10.2021
ЕНСА Брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 08.10.2021
РК Вардар 1961 АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 08.10.2021
Енерџи Деливери Солушнс АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 08.10.2021
Живинокооп АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 08.10.2021
КК Пелистер АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 08.10.2021
РК Вардар АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 07.10.2021
Стрмош АД Пробиштип Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 07.10.2021
ФК Вардар АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 06.10.2021
РК Вардар АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 06.10.2021
Железници на Република Северна Македонија - Транспорт АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 06.10.2021
Железници на Република Северна Македонија - Транспорт АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 06.10.2021
ФК Беласица АД Струмица Ревидирани финансиски извештаи 06.10.2021
КИЦ Комерц АД Штип Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 06.10.2021
Солун 2001 АД Гевгелија Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 06.10.2021
АД за стопа. со дел. прос. во државна сопст. - Скопје Промени во органите на управување и раководење 05.10.2021
АД за стопа. со дел. прос. во државна сопст. - Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.10.2021
РЕИНГ АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.10.2021
Сава пензиско друштво АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 04.10.2021
ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 04.10.2021
Коппер Инвестментс АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 01.10.2021
Вега Осигурување АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.10.2021
Вега Осигурување АД Скопје Други промени во работењето 01.10.2021
Ларин Мрамор Компани АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 01.10.2021
Ларин Мрамор Компани АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.10.2021
Геталдус очна оптика АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.10.2021
РЖ Инженеринг АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.10.2021
Пешна АД Македонски брод Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.10.2021
Унионмак АД Кавадарци Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.10.2021
Бујото Инвест АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.10.2021
Македонија сообраќај АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.10.2021
РЕА Иншуренс Груп АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.10.2021
Југотутун - Моша Пијаде АД Неготино Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.10.2021
ФК Хоризонт Турново АД с.Турново Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.10.2021
РК Младост 1977 Богданци Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.09.2021
ЗУАС АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.09.2021
Еурометинг АД Прилеп Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.09.2021
ЗКС Енерџи АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.09.2021
Агропромет АД Струмица Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.09.2021
Стоби модна конфекција АД Велес Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.09.2021
ОБД МАКОАС БРОКЕР АД Струмица Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.09.2021
ФК Борец 1919 АД Велес Ревидирани финансиски извештаи 30.09.2021
МЗТ Пумпи - инком АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.09.2021
РК Астраион Хендбол АД Струмица Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.09.2021
Пролетер АД Крива Паланка Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.09.2021
Фимар Балкан АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 30.09.2021
Фимар Балкан АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.09.2021
Премиум Груп АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.09.2021
КОМПАНИ БОЕМ АД ШТИП Промени во органите на управување и раководење 29.09.2021
КОМПАНИ БОЕМ АД ШТИП Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.09.2021
Енергомонт Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.09.2021
ВСЦ Тодор Велков Куманово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.09.2021
Ракометен Клуб Пролет 62 Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.09.2021
Цар Самоил АД Банско, Струмица Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.09.2021
ФK - СТРУГА ТРИМ – ЛУМ АД Струга Ревидирани финансиски извештаи 29.09.2021
Југотутун АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.09.2021
Козјак АД Куманово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 28.09.2021
7-ми Ноември АД Гевгелија Ревидирани финансиски извештаи 28.09.2021
ФК Металург АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 28.09.2021
Еренику-комерц АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 28.09.2021
Пошта на Северна Македонија АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 28.09.2021
ФК Шкупи Ревидирани финансиски извештаи 28.09.2021
ФК Шкупи Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 28.09.2021
ФК Пелистер АД Битола Ревидирани финансиски извештаи 28.09.2021
ФК Пелистер АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 28.09.2021
Ракометен клуб Прилеп АД Прилеп Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 28.09.2021
Тигар АД Крива Паланка Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 28.09.2021
Лајон Инс АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 28.09.2021
Мое осигурување АД Скопје Промени во сопственичка структура над 10% 28.09.2021
Мое осигурување АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 28.09.2021
Мое осигурување АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 28.09.2021
Димче Мирчев АД Велес Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 28.09.2021
КЕМ АД Гостивар Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 28.09.2021
ФК Шкендија АД Тетово Ревидирани финансиски извештаи 28.09.2021
ФК Шкендија АД Тетово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 28.09.2021
ВИН Брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.09.2021
Електрорама-М АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.09.2021
ДЗС Илинден АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.09.2021
Супер брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.09.2021
Лихнида АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.09.2021
Рудник Демир Хисар АД с. Сопотница Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.09.2021
Скопје Север АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 27.09.2021
ВФП АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 27.09.2021
Државна лотарија на Македонија АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 27.09.2021
Државна лотарија на Македонија АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 27.09.2021
Електрани на Северна Македонија АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 27.09.2021