Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
Агролозар АД с. Хамзали Струмица Ревидирани финансиски извештаи 28.07.2021
Елмар АД Штип Ревидирани финансиски извештаи 27.07.2021
ТЕ-ТО АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 27.07.2021
ТЕ-ТО АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 27.07.2021
СН Осигурителен брокер АД Битола Промени во органите на управување и раководење 26.07.2021
Инекс Дрим АД Струга Ревидирани финансиски извештаи 26.07.2021
Илинден АД Струга Ревидирани финансиски извештаи 23.07.2021
Илинден АД Струга Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 23.07.2021
Легра АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 22.07.2021
Аеродроми на Република Северна Македонија АД Скопје Други промени во работењето 21.07.2021
Градски Енергетски Системи Ревидирани финансиски извештаи 21.07.2021
Кораб инс АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 20.07.2021
РК Радовиш АД Радовиш Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 20.07.2021
ЗИК Градиште АД Куманово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 19.07.2021
Ракометен клуб Работнички АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 19.07.2021
ТЕЦ АД Неготино Ревидирани финансиски извештаи 16.07.2021
Семенарство АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 16.07.2021
ПроКредит банка АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 16.07.2021
АСУЦ Брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 16.07.2021
Халк банка АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 16.07.2021
Халк банка АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 16.07.2021
Пивара АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 15.07.2021
Киро Дандаро АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 15.07.2021
Градежен Институт „Македонија“ А.Д. Скопје Ревидирани финансиски извештаи 15.07.2021
Градежен Институт „Македонија“ А.Д. Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 15.07.2021
Метро АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 15.07.2021
Метро АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 15.07.2021
Млекара АД Тетово Ревидирани финансиски извештаи 14.07.2021
Млекара АД Тетово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 14.07.2021
Даути Транспортшпед АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 14.07.2021
ИГМ Еленица АД Струмица Ревидирани финансиски извештаи 14.07.2021
Негорски бањи АД Гевгелија Ревидирани финансиски извештаи 14.07.2021
Негорски бањи АД Гевгелија Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 14.07.2021
Бутел АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 14.07.2021
Дамјанов АД Делчево Други промени во работењето 13.07.2021
АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РМ Ревидирани финансиски извештаи 13.07.2021
АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РМ Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 13.07.2021
Жито Леб АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 12.07.2021
Жито Леб АД Охрид Ревидирани финансиски извештаи 12.07.2021
Наше осигурување АД Кочани Ревидирани финансиски извештаи 12.07.2021
Халк осигурување АД Скопје Нова емисија на Хартии од вредност 12.07.2021
Халк осигурување АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 12.07.2021
Бадел 1862 АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 12.07.2021
Градски ракоментен клуб Охрид АД Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 12.07.2021
Кнауф Радика АД Ревидирани финансиски извештаи 09.07.2021
Стоковна куќа Корзо АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.07.2021
Империјал Табако АД Валандово Ревидирани финансиски извештаи 09.07.2021
Империјал Табако АД Валандово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.07.2021
Брик АД Берово Ревидирани финансиски извештаи 09.07.2021
Брик АД Берово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.07.2021
Триглав пензиско друштво Ревидирани финансиски извештаи 08.07.2021
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 08.07.2021
Електрани на Северна Македонија АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 08.07.2021
Алкалоид АД Берово Ревидирани финансиски извештаи 08.07.2021
Алкалоид АД Берово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 08.07.2021
Бутел погребален сервис АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 08.07.2021
Бутел погребален сервис АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 08.07.2021
Кроација осигурување - неживот АД Скопје Нова емисија на Хартии од вредност 08.07.2021
Кроација осигурување - неживот АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 08.07.2021
Кроација осигурување - неживот АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 08.07.2021
Кошаркарски клуб Работнички АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 07.07.2021
Макпетрол Теас АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 07.07.2021
ЕВН Македонија АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 06.07.2021
ЕВН Македонија АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 06.07.2021
Јавор консалтинг АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 06.07.2021
Индустријал Струма АД Струмица Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.07.2021
Силика Рудник Чајле АД Гостивар Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.07.2021
Фабрика за квасец и алкохол АД Битола Ревидирани финансиски извештаи 05.07.2021
Аурон Брокер АД Струга Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.07.2021
МОБИЛИТИ БРОКЕР АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 05.07.2021
Градинар АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 02.07.2021
Киро Дандаро АД Битола Ревидирани финансиски извештаи 02.07.2021
Каменимост Комуникации АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 02.07.2021
Каменимост Комуникации АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 02.07.2021
МЗТ Заеднички работи АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 02.07.2021
Империал Тобако ТКС АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 02.07.2021
Империал Тобако ТКС АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 02.07.2021
МАК ТРЕНД БРОКЕР АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.07.2021
Железник АД Демир Хисар Ревидирани финансиски извештаи 30.06.2021
Коста Абраш АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.06.2021
Венец АД с. Долни Дисан Неготино Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.06.2021