Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
Наше осигурување АД Кочани Ревидирани финансиски извештаи 13.06.2019
Жито Струмица АД Струмица Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 13.06.2019
Халк банка АД Скопје Нова емисија на Хартии од вредност 13.06.2019
Сава пензиско друштво АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 13.06.2019
ИГМ Вратница АД Вратница Ревидирани финансиски извештаи 13.06.2019
ИГМ Вратница АД Вратница Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 13.06.2019
Венец АД с. Долни Дисан Неготино Ревидирани финансиски извештаи 13.06.2019
Полиса Плус АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 13.06.2019
ГАМА АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 13.06.2019
Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 12.06.2019
Баргала АД Штип Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 12.06.2019
Уника Лајф АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 12.06.2019
УНИКА АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 12.06.2019
Електроводомонт АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 12.06.2019
Македонска Банка за поддршка на развојот Ревидирани финансиски извештаи 11.06.2019
Македонска Банка за поддршка на развојот Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 11.06.2019
САФЕ ЛИФЕ АД СКОПЈЕ Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 11.06.2019
Интернацинален картичен систем АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 11.06.2019
МОБИЛИТИ БРОКЕР АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 11.06.2019
Металец АД Битола Ревидирани финансиски извештаи 11.06.2019
Металец АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 11.06.2019
Македонска берза АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 10.06.2019
Македонско кредитно биро АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 10.06.2019
Македонско кредитно биро АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 10.06.2019
Македонска берза АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 10.06.2019
Караорман АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 07.06.2019
Интернацинален картичен систем АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 05.06.2019
Интернацинален картичен систем АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.06.2019
Еурометинг АД Прилеп Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.06.2019
Државна лотарија на Македонија АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 03.06.2019
Делта инс брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 03.06.2019
Единство АД Струга Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 03.06.2019
Фротирка компани АД Делчево Ревидирани финансиски извештаи 03.06.2019
ЗУМ АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 03.06.2019
Илинден АД Струга Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.05.2019
Негорски бањи АД Гевгелија Ревидирани финансиски извештаи 31.05.2019
Негорски бањи АД Гевгелија Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.05.2019
КИБС АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 31.05.2019
КИБС АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.05.2019
Илинден АД Струга Ревидирани финансиски извештаи 31.05.2019
Аеродроми на Република Северна Македонија АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 30.05.2019
Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 30.05.2019
Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.05.2019
Рудник Демир Хисар АД с. Сопотница Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.05.2019
Фемили партнер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.05.2019
Неоком АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 28.05.2019
Неоком АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 28.05.2019
Славија АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 28.05.2019
АД Џокер Инс Брокер АД Гевгелија Ревидирани финансиски извештаи 28.05.2019
ВФП АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 28.05.2019
ВФП АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 28.05.2019
Авто Гума АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.05.2019
Печатница 11 Октомври АД Прилеп Ревидирани финансиски извештаи 27.05.2019
Печатница 11 Октомври АД Прилеп Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.05.2019
Кроација осигурување - неживот АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 27.05.2019
Кроација осигурување - живот АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.05.2019
Кроација осигурување - живот АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 23.05.2019
Палтекс АД Делчево Ревидирани финансиски извештаи 22.05.2019
ЗК Кичево АД Кичево Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 22.05.2019
Инвестброкер АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 21.05.2019
Инвестброкер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 21.05.2019
Кошаркарски клуб Работнички АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 20.05.2019
Градски ракометен клуб БОРЕЦ АД Велес Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 20.05.2019