Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
ГФК „ТИКВЕШ 1930“ АД Кавадарци Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 25.04.2024
Винка Конфекција АД Виница Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 23.04.2024
КБ Публикум Инвест АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 18.04.2024
КБ Публикум Инвест АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 18.04.2024
Фортис Про АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 18.04.2024
ВФП Пензиско друштво АД Скопје Нова емисија на Хартии од вредност 18.04.2024
Коппер Инвестментс АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 15.04.2024
Фудбалски клуб Скопје АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 15.04.2024
Бистрица с. Теарце Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 12.04.2024
Бујото Инвест АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 12.04.2024
Македонска берза АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 09.04.2024
Македонска берза АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.04.2024
Македонска берза АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 09.04.2024
РЖ Инженеринг АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.04.2024
Охридска пастрмка АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 08.04.2024
Осигурителна полиса АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 05.04.2024
29 Ноември АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.04.2024
Македонија сообраќај АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 04.04.2024
САФЕ ЛИФЕ АД СКОПЈЕ Ревидирани финансиски извештаи 04.04.2024
САФЕ ЛИФЕ АД СКОПЈЕ Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 04.04.2024
Сава пензиско друштво АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 04.04.2024
Сава пензиско друштво АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 04.04.2024
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 04.04.2024
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 04.04.2024
Иново статус АД Скопје Статусни промени на друштвото 04.04.2024
АМ Брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 02.04.2024
Манекс Корпорација АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 02.04.2024
Силк Роуд Банка АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 01.04.2024
Силк Роуд Банка АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.04.2024
Карномак АД с. Породин Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.03.2024
Фалко Фешн АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.03.2024
Институт за заварување ЈУГ Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.03.2024
ФЗС Трубарево АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.03.2024
СТЕЛ-ЕР АД Штип Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.03.2024
Интекс АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 28.03.2024
Скопје Север АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 28.03.2024
ФК Металург АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.03.2024
Слобода АД Неготино Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 26.03.2024
ИГМА Инженеринг АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 26.03.2024
Пролетер АД Крива Паланка Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 26.03.2024
Кораб инс АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 26.03.2024
Фабрика за квасец и алкохол АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 25.03.2024