Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
ФК Металург АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 22.01.2020
АСУЦ Брокер АД Скопје Статусни промени на друштвото 22.01.2020
Сајтрокс АД Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 22.01.2020
Агрострмош АД Пробиштип Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 22.01.2020
ФК Брегалница 2008 АД Штип Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 21.01.2020
МАК Тутун АД Ресен Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 20.01.2020
Солун 2001 АД Гевгелија Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 20.01.2020
РЕИНГ АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 20.01.2020
Ракометен Клуб Пролет 62 Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 20.01.2020
С.Т.М. БРОКЕР ПЛУС АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.01.2020
Халк осигурување АД Скопје Нова емисија на Хартии од вредност 08.01.2020
Пумпи АД Скопје Статусни промени на друштвото 30.12.2019
11 Октомври - Еурокомпозит АД Прилеп Промени во органите на управување и раководење 23.12.2019