Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
КФГ ГОСТИВАР АД Гостивар Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 15.10.2018
Каменимост Комуникации АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 15.10.2018
РЕИНГ АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.10.2018
Ракометен клуб Прилеп АД Прилеп Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.10.2018
ФК Еуромилк АД Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.10.2018
ФК Еуромилк АД Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 04.10.2018
Живинокооп АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 03.10.2018
Југотутун - Моша Пијаде АД Неготино Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 03.10.2018
Југопромет АД Струмица Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 02.10.2018
Кораб инс АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 02.10.2018
Ракометен клуб Работнички АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 02.10.2018
ЛАЈФ Македонија АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 02.10.2018
Винка Конфекција АД Виница Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 02.10.2018
Скенпоинт АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.10.2018
Албсиг АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 01.10.2018
Монтана бизнис АД Крушево Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 28.09.2018
Повардарие АД Неготино Ревидирани финансиски извештаи 28.09.2018
Фени индустри АД Кавадарци Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.09.2018
ФК Хоризонт Турново АД с.Турново Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.09.2018
Ракометен Клуб Пролет 62 Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.09.2018
АДГ Градба Прилеп Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 26.09.2018
Југотутун АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 26.09.2018
КЕМ АД Гостивар Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 26.09.2018
Фалко Фешн АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 26.09.2018
МАК ТРЕНД БРОКЕР АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 26.09.2018
МАК ТРЕНД БРОКЕР АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 26.09.2018
МАГМА Осигурување АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 26.09.2018
Метрополитен АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 25.09.2018
ФК Шкендија АД Тетово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 25.09.2018
Солун 2001 АД Гевгелија Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 25.09.2018
Винка Нет АД Виница Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 25.09.2018
Фалко Фешн АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 25.09.2018
АД Борец с.Лешок Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 25.09.2018
Градски ракометен клуб БОРЕЦ АД Велес Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 25.09.2018
АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РМ Промени во органите на управување и раководење 24.09.2018
Ракометен клуб Работнички АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 24.09.2018
МАК Тутун АД Ресен Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 24.09.2018
Кошаркарски клуб Работнички АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 24.09.2018
Фалко Фешн АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 24.09.2018
Империјал Табако АД Валандово Ревидирани финансиски извештаи 24.09.2018
Монтана бизнис АД Крушево Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 24.09.2018
29 Ноември АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 24.09.2018
Бистрица с. Теарце Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 24.09.2018
Страшо Пинџур АД Кавадарци Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 24.09.2018
ПАЛПЛАСТ - ПРО АД Куманово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 21.09.2018
Страшо Пинџур АД Кавадарци Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 21.09.2018
РЕА Иншуренс Груп АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 21.09.2018
РК Охрид 2013 АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 20.09.2018
МИА АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 20.09.2018
ТЕЦ АД Неготино Ревидирани финансиски извештаи 20.09.2018
Бутел АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 18.09.2018
Скопје Север АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 18.09.2018
Скопје Север АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 18.09.2018