Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
Интекс АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 21.02.2019
ИГМА Инженеринг АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 19.02.2019
КК Кожув АД Гевгелија Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 11.02.2019
Униомак АД Кавадарци Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 11.02.2019
Илирика фунд менаџмент АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 11.02.2019
Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 08.02.2019
Еуросиг АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 08.02.2019
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД СКОПЈЕ Ревидирани финансиски извештаи 07.02.2019
ТЕ-ТО АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 07.02.2019
Уника Лајф АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 06.02.2019
Индустриски Ладилник АД Тетово Ревидирани финансиски извештаи 05.02.2019
Сава осигурување АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 01.02.2019
УНИКА АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 30.01.2019
М-НАВ АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 29.01.2019
ЕЛЕМ АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 29.01.2019
ЕЛЕМ АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.01.2019
МАКО АС Струмица Нова емисија на Хартии од вредност 28.01.2019
Микросам АД Прилеп Статусни промени на друштвото 25.01.2019
Државна лотарија на Македонија АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 24.01.2019
Државна лотарија на Македонија АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 24.01.2019