Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
Тренд МР АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.05.2020
УСА-МАК -КОМПЈУТЕРС АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 29.05.2020
Полиса Плус АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.05.2020
Интернацинален картичен систем АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 28.05.2020
Интернацинален картичен систем АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 28.05.2020
Палтекс АД Делчево Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.05.2020
Вардар АД с. Брвеница Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.05.2020
Цертус АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.05.2020
Бутел АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 27.05.2020
Иново Брокер АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 27.05.2020
Кораб инс АД Скопје Промени во сопственичка структура над 10% 27.05.2020
Инвестброкер АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 26.05.2020
Инвестброкер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 26.05.2020
Кроација осигурување - живот АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 26.05.2020
Текстил ЕЛМА АД Прилеп Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 22.05.2020
ПроКредит банка АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 22.05.2020
ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 21.05.2020
ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 21.05.2020
ВИНЕР ЛАЈФ - Виена иншуренс груп АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 21.05.2020
Фалко Фешн АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 20.05.2020
Охридска пастрмка АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 19.05.2020
Телефонмонтажа - комерц АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 19.05.2020
Електрорама-М АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 19.05.2020
МОБИЛИТИ БРОКЕР АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 18.05.2020
МОБИЛИТИ БРОКЕР АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 18.05.2020
Трготекстил заеднички служби АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 18.05.2020
Огражден АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 15.05.2020
КК МЗТ Скопје Аеродром АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 15.05.2020
ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 15.05.2020
ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 15.05.2020
ФК Шкупи Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 14.05.2020
ФК Шкупи Ревидирани финансиски извештаи 14.05.2020
Фемили партнер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 14.05.2020
САФЕ ЛИФЕ АД СКОПЈЕ Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 14.05.2020
Развојна Банка на Северна Македонија АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 13.05.2020
Развојна Банка на Северна Македонија АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 13.05.2020
ИН-Брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 12.05.2020
Кара АД Скопје Статусни промени на друштвото 11.05.2020
ВФП фонд менаџмент АД СКОПЈЕ Ревидирани финансиски извештаи 11.05.2020
ВФП фонд менаџмент АД СКОПЈЕ Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 11.05.2020
Илирика фунд менаџмент АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 08.05.2020
Кара АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 07.05.2020
Кара АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 07.05.2020
МЗТ Енергетика АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 07.05.2020
А - ТИМ АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 07.05.2020
Иново статус АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 06.05.2020
Иново статус АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 05.05.2020
Илирика фунд менаџмент АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.05.2020
Генерали Инвестментс АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 04.05.2020
Генерали Инвестментс АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 04.05.2020
29 Ноември АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 04.05.2020
Сава осигурување АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 30.04.2020
Сава осигурување АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.04.2020