Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
Аеродроми на Република Северна Македонија АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 28.11.2023
Малопродажба со угостителство АД Струмица Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.11.2023
Малопродажба со угостителство АД Струмица Промени во органите на управување и раководење 27.11.2023
РК Младост 1977 Богданци Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 24.11.2023
ТЕЦ АД Неготино Ревидирани финансиски извештаи 24.11.2023
Фалко Фешн АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 24.11.2023
ОБД Алфа Брокер АД Куманово Други промени во работењето 23.11.2023
ОБД Алфа Брокер АД Куманово Промени во органите на управување и раководење 23.11.2023
Еурометинг АД Прилеп Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 22.11.2023
РЕИНГ АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.11.2023
Комунапроект АД Тетово Промени во органите на управување и раководење 14.11.2023
Сава пензиско друштво АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 14.11.2023
Македонска берза АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 10.11.2023
Државна лотарија на Република Северна Македонија АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 10.11.2023
Вардар АД с. Брвеница Други промени во работењето 06.11.2023
ВСЦ Тодор Велков Куманово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 03.11.2023
Фудбалски клуб Скопје АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 02.11.2023
М-НАВ АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 31.10.2023
ОБД М Брокер АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 31.10.2023
Аеродроми на Република Северна Македонија АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 30.10.2023