Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
Делта инс брокер АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 06.12.2019
ФК Хоризонт Турново АД с.Турново Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 28.11.2019
Енергетска Македонска Компанија Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.11.2019
Југопромет АД Струмица Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.11.2019
Сава осигурување АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 27.11.2019
Развојна Банка на Северна Македонија АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 26.11.2019
Градинар Свети Николе Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 26.11.2019
Национални Енергетски Ресурси АД Скопје Други промени во работењето 22.11.2019
Скопје Север АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 20.11.2019
Скопје Север АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 20.11.2019
Ракометен клуб Прилеп АД Прилеп Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 20.11.2019
Кроација осигурување - живот АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 19.11.2019
Граве Осигурување Неживот Други промени во работењето 19.11.2019
Силика Рудник Чајле АД Гостивар Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 18.11.2019
Кроација осигурување - неживот АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 15.11.2019
Хотел Балкан АД Кавадарци Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 14.11.2019
КФГ ГОСТИВАР АД Гостивар Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 14.11.2019
Макохемија АД Скопје Промени во сопственичка структура над 10% 13.11.2019
Интернацинален картичен систем АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 13.11.2019
Жито Прилеп АД Прилеп Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 13.11.2019
РК Пелистер АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 12.11.2019
Стрмош АД Пробиштип Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 12.11.2019
Градинар АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 12.11.2019
Коппер Инвестментс АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 11.11.2019
Бујото Инвест АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 11.11.2019