Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
Електрани на Северна Македонија АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 17.10.2019
Електрани на Северна Македонија АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.10.2019
МЕПСО АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 17.10.2019
Бутел погребален сервис АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 16.10.2019
КИЦ Комерц АД Штип Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 16.10.2019
Козјак АД Куманово Промени во органите на управување и раководење 15.10.2019
ФК Пелистер АД Битола Промени во органите на управување и раководење 14.10.2019
ФК Пелистер АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 14.10.2019
Даути Милк АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 10.10.2019
ФК Шкупи Ревидирани финансиски извештаи 09.10.2019
ФК Шкупи Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.10.2019
ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 08.10.2019
РК Бутел АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 07.10.2019
ФК Победа АД Прилеп Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 03.10.2019
ФК Беласица АД Струмица Промени во сопственичка структура над 10% 27.09.2019
ФК Беласица АД Струмица Ревидирани финансиски извештаи 27.09.2019
ФК Беласица АД Струмица Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.09.2019
АД за изг. и стопан. со стан. и дел. прос. на РМ Скопје Промени во органите на управување и раководење 26.09.2019
АД за изг. и стопан. со стан. и дел. прос. на РМ Скопје Ревидирани финансиски извештаи 26.09.2019
АД за изг. и стопан. со стан. и дел. прос. на РМ Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 26.09.2019
Фортис Про АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 25.09.2019
МАГМА Осигурување АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 24.09.2019
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД СКОПЈЕ Ревидирани финансиски извештаи 24.09.2019
ТЕ-ТО АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 24.09.2019
Развојна Банка на Северна Македонија АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 20.09.2019
Генерали Инвестментс АД Скопје Други промени во работењето 20.09.2019
Коппер Инвестментс АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 19.09.2019
Премиум Груп АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.09.2019