Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
Коппер Инвестментс АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 21.04.2021
Градинар АД Охрид Други промени во работењето 20.04.2021
Триглав пензиско друштво Промени во органите на управување и раководење 20.04.2021
Енергетска Македонска Компанија Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 16.04.2021
Охридтурист АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 16.04.2021
Тренд МР АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 16.04.2021
Кошаркарски клуб БЕСТ АД Гевгелија Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 16.04.2021
Даути Милк АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 16.04.2021
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 14.04.2021
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 14.04.2021
ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 14.04.2021
ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 14.04.2021
Сава пензиско друштво АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 13.04.2021
Сава пензиско друштво АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 13.04.2021
СН Осигурителен брокер АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 13.04.2021
Еуролинк осигурување АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 09.04.2021
МАК Тутун АД Ресен Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.04.2021
МКК Еуроникел 2005 АД Кавадарци Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.04.2021
ФК Академија Пандев Ревидирани финансиски извештаи 09.04.2021
СН Осигурителен брокер АД Битола Ревидирани финансиски извештаи 08.04.2021
Метал исток АД Скопје Промени во сопственичка структура над 10% 07.04.2021
Метал шопинг АД Скопје Промени во сопственичка структура над 10% 07.04.2021
Иново статус АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 07.04.2021
Даути-Комерц АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 07.04.2021
Силк Роуд Банка АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 07.04.2021
Силк Роуд Банка АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 07.04.2021
Бистрица с. Теарце Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.04.2021
Карномак АД с. Породин Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.04.2021
Сингелиќ АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.04.2021
Прилепец АД Прилеп Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.04.2021
Друштво за спортски дејности Кошаркарски клуб Куманово 2009 АД Куманово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 02.04.2021
Иново статус АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 02.04.2021
29 Ноември АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 02.04.2021
Слобода АД Неготино Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 02.04.2021
ОБД Алфа Брокер АД Куманово Други промени во работењето 01.04.2021
ГРАФИКА ИНВЕСТ АД Кавадарци Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.04.2021
Цертус АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.03.2021
Славија АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.03.2021
БИЛАНС-ХИТ АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.03.2021
Евроинс Осигирување АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 31.03.2021
ФЗС Трубарево АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.03.2021
Вебер ГМА АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.03.2021
Просветно дело АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.03.2021
Еуро Експертс АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.03.2021
Институт за заварување ЈУГ Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.03.2021
Фалко Фешн АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.03.2021
СТЕЛ-ЕР АД Штип Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 26.03.2021
Електрани на Северна Македонија АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 26.03.2021
Мега Брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 25.03.2021
ЦВО Брокер АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 25.03.2021
Триглав Осигурување Живот АД Скопје Други промени во работењето 25.03.2021
ВАШ ПРИЈАТЕЛ АД Прилеп Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 25.03.2021
Фабрика за квасец и алкохол АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 24.03.2021
ГРАВЕ Осигурување АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 23.03.2021
ГРАВЕ Осигурување АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 23.03.2021
Граве Осигурување Неживот Ревидирани финансиски извештаи 23.03.2021
Граве Осигурување Неживот Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 23.03.2021
Жито Леб АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 23.03.2021
МИА АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 22.03.2021
ИГМА Инженеринг АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 22.03.2021
Фортис Про АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 22.03.2021