Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
ФК Македонија ГП АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 19.08.2019
ФК Македонија ГП АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 19.08.2019
Кроација осигурување - неживот АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 19.08.2019
Развојна Банка на Северна Македонија АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 19.08.2019
Димче Мирчев АД Велес Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 16.08.2019
РК Вардар АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 16.08.2019
Сава пензиско друштво АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 15.08.2019
Аеродроми на Република Северна Македонија АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 15.08.2019
РК Вардар АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 15.08.2019
Бутел АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 15.08.2019
Пивара АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 14.08.2019
Градежен Институт „Македонија“ А.Д. Скопје Промени во органите на управување и раководење 14.08.2019
Силк Роуд Банка АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 09.08.2019
Интернацинален картичен систем АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 09.08.2019
Електрани на Северна Македонија АД Скопје Други промени во работењето 08.08.2019
Борец АД с. Лешок, Тетово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 08.08.2019
Електрани на Северна Македонија АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 08.08.2019
Макпетрол Теас АД Скопје Статусни промени на друштвото 06.08.2019
Макпетрол Теас АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 06.08.2019
Фимар Балкан АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 06.08.2019
Илирика Инвестментс АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 06.08.2019
Илирика Инвестментс АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 06.08.2019
МЕПСО АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 05.08.2019
Сафе Инвест Македонија АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.08.2019
Халк осигурување АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 05.08.2019
Халк осигурување АД Скопје Други промени во работењето 05.08.2019
Пролетер АД Крива Паланка Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.08.2019
Киро Дандаро АД Битола Ревидирани финансиски извештаи 31.07.2019
Киро Дандаро АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.07.2019
Енергомонт Скопје Ревидирани финансиски извештаи 31.07.2019
Енергомонт Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.07.2019
Вардар 03 АД Градско Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.07.2019
Бутел погребален сервис АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.07.2019
Развојна Банка на Северна Македонија АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 29.07.2019
ЕВН Македонија АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 26.07.2019
ЕВН Македонија АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 26.07.2019
М-НАВ АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 26.07.2019
Пелагонија АД Гостивар Ревидирани финансиски извештаи 25.07.2019
РК Охрид 2013 АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 25.07.2019
Македонски железници - Транспорт АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 24.07.2019
Македонски железници - Транспорт АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 24.07.2019
Развојна Банка на Северна Македонија АД Скопје Други промени во работењето 22.07.2019
Винка Конфекција АД Виница Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 22.07.2019