Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
ДЗС Илинден АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 18.04.2019
Трготекстил заеднички служби АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 18.04.2019
Живинокооп АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 18.04.2019
Коппер Инвестментс АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 17.04.2019
Коппер Инвестментс АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.04.2019
ДПТУ Винербергер Виница Други промени во работењето 17.04.2019
ДПТУ Винербергер Виница Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.04.2019
Аеродроми на Република Северна Македонија АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.04.2019
Даути Милк АД Скопје Други промени во работењето 17.04.2019
Даути-Комерц АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.04.2019
Охридтурист АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 16.04.2019
Просветно дело АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 16.04.2019
А - ТИМ АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 16.04.2019
КБ Публикум Инвест АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 12.04.2019
КБ Публикум Инвест АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 12.04.2019
ОБД МАКОАС БРОКЕР АД Струмица Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 12.04.2019
РК Вардар АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 12.04.2019
Сава пензиско друштво АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 12.04.2019
Сава пензиско друштво АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 12.04.2019
Фалко Фешн АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 12.04.2019
Кораб инс АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 12.04.2019
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 11.04.2019
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 11.04.2019
Гевгелија турист АД Гевгелија Ревидирани финансиски извештаи 11.04.2019
Манекс Корпорација АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 11.04.2019
ИН-Брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 11.04.2019
Еуро Експертс АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 10.04.2019
КК МЗТ Скопје Аеродром АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 10.04.2019
Евроинс Осигирување АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 09.04.2019
Евроинс Осигирување АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 09.04.2019
Сава осигурување АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 09.04.2019
Сава осигурување АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.04.2019
Силк Роуд Банка АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 08.04.2019
Силк Роуд Банка АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 08.04.2019
Осигурителна полиса АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 05.04.2019
Македонија сообраќај АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.04.2019
КЕМ АД Гостивар Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.04.2019
Осигурителна полиса АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 05.04.2019
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје Други промени во работењето 04.04.2019
Кошаркарски клуб БЕСТ АД Гевгелија Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 02.04.2019
Интермаркет АД Тетово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 02.04.2019
Кватро компани АД Штип Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.04.2019
Телефонмонтажа - комерц АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.04.2019
Аурон Брокер АД Струга Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.04.2019
ОБД Мега Брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.04.2019
ЈДБ Брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.04.2019
Нов Осигурителен Брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 28.03.2019
Жито Леб АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 28.03.2019
СТЕЛ-ЕР АД Штип Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.03.2019
Ризико Осигурување АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.03.2019
ПроКредит банка АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.03.2019
Фаворит ВМ АД Штип Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 26.03.2019
ЕОС Брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 26.03.2019
Макохемија АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 25.03.2019
Вебер ГМА АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 25.03.2019
АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РМ Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 25.03.2019
Осигурително Брокерско друштво Петрол-Оил Брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 25.03.2019
Славија АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 25.03.2019
РЕА Иншуренс Груп АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 25.03.2019
Славија АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 22.03.2019
Еуромак брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 21.03.2019
ГРАВЕ Осигурување АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 21.03.2019
ГРАВЕ Осигурување АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 21.03.2019
Слобода АД Неготино Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 21.03.2019
Цертус АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 21.03.2019
Електрорама-М АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 21.03.2019
Сингелиќ АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 21.03.2019
Силика минерал АД Прилеп Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 21.03.2019
ОБД МАКОАС БРОКЕР АД Струмица Статусни промени на друштвото 20.03.2019
Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 20.03.2019
КК Блокотехна АД Гевгелија Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 20.03.2019
Фабрика за квасец и алкохол АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 20.03.2019