Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
Инвестброкер АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 01.06.2023
Инвестброкер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.06.2023
Индустријал Струма АД Струмица Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.06.2023
Генерали Инвестментс АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 31.05.2023
Генерали Инвестментс АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.05.2023
Текстил АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.05.2023
Еуропрофил АД с. Алданци Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.05.2023
Фротирка компани АД Делчево Ревидирани финансиски извештаи 31.05.2023
Семенарство АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.05.2023
Млекара АД Тетово Ревидирани финансиски извештаи 31.05.2023
Млекара АД Тетово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.05.2023
ИН-Брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.05.2023
Нов Осигурителен Брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.05.2023
УСА-МАК -КОМПЈУТЕРС АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 29.05.2023
Комунапроект АД Тетово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.05.2023
АМАК СП АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.05.2023
КИБС АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 25.05.2023
ВИНЕР ЛАЈФ - Виена иншуренс груп АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 25.05.2023
Киро Дандаро АД Битола Ревидирани финансиски извештаи 23.05.2023
Киро Дандаро АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 23.05.2023
ФК Шкендија АД Тетово Ревидирани финансиски извештаи 23.05.2023
Електроводомонт АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 23.05.2023
Просветно дело АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 23.05.2023
КИЦ Комерц АД Штип Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 23.05.2023
Стоби модна конфекција АД Велес Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 23.05.2023
НОМАГАС АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 22.05.2023
ВФП АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 22.05.2023
ВФП АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 22.05.2023
КФГ ГОСТИВАР АД Гостивар Ревидирани финансиски извештаи 22.05.2023
КФГ ГОСТИВАР АД Гостивар Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 22.05.2023
Иново Брокер АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 22.05.2023
Жито Леб АД Охрид Ревидирани финансиски извештаи 19.05.2023
Жито Леб АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 19.05.2023
Кроација осигурување - живот АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 19.05.2023
Кроација осигурување - живот АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 19.05.2023
ПроКредит банка АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 19.05.2023
ПроКредит банка АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 19.05.2023
Интернацинален картичен систем АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 17.05.2023
Интернацинален картичен систем АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.05.2023
ПроКредит банка АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 17.05.2023
АД Џокер Инс Брокер АД Гевгелија Ревидирани финансиски извештаи 16.05.2023
Триглав Осигурување Живот АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 16.05.2023
Триглав Осигурување Живот АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 16.05.2023
Порше брокер АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 16.05.2023
Евроинс Осигурување АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 15.05.2023
Охридска пастрмка АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 12.05.2023
Мега Брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 10.05.2023
Силика минерал АД Прилеп Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.05.2023
Вега Фондови АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 09.05.2023
Аеродроми на Република Северна Македонија АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.05.2023
ФК Академија Пандев Промени во сопственичка структура над 10% 08.05.2023
Осигурителна полиса АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 05.05.2023
Фершпед Брокер АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 05.05.2023
Фершпед Брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.05.2023
ЈДБ Брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.05.2023
ВФП Пензиско друштво АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 04.05.2023
ВФП Пензиско друштво АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 04.05.2023
ВФП фонд менаџмент АД СКОПЈЕ Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 04.05.2023
ВФП фонд менаџмент АД СКОПЈЕ Ревидирани финансиски извештаи 04.05.2023
ВФП Пензиско друштво АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 04.05.2023
Коппер Инвестментс АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 04.05.2023
Југоопрема АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 03.05.2023
КБ Публикум Инвест АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 02.05.2023
КБ Публикум Инвест АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 02.05.2023