Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
Пелагонија АД Гостивар Ревидирани финансиски извештаи 31.07.2020
Пелагонија АД Гостивар Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.07.2020
Градежен Институт „Македонија“ А.Д. Скопје Ревидирани финансиски извештаи 31.07.2020
Градежен Институт „Македонија“ А.Д. Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.07.2020
Текстил АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.07.2020
ФК Силекс АД Кратово Ревидирани финансиски извештаи 30.07.2020
Еуропрофил АД с. Алданци Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.07.2020
РК Радовиш АД Радовиш Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.07.2020
Државна лотарија на Македонија АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 27.07.2020
Жито Леб АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.07.2020
Жито Леб АД Охрид Ревидирани финансиски извештаи 27.07.2020
Мое осигурување АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 24.07.2020
Градски ракоментен клуб Охрид АД Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 24.07.2020
Димче Мирчев АД Велес Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 23.07.2020
РК Еурофарм Пелистер АД Битола Други промени во работењето 21.07.2020
РК Еурофарм Пелистер 2 АД Битола Други промени во работењето 21.07.2020
РК Еурофарм Пелистер 2 АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 20.07.2020
РК Еурофарм Пелистер АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 20.07.2020
Брик АД Берово Ревидирани финансиски извештаи 20.07.2020
Брик АД Берово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 20.07.2020
Железник АД Демир Хисар Ревидирани финансиски извештаи 17.07.2020
Малопродажба со угостителство АД Струмица Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.07.2020
Баргала АД Штип Ревидирани финансиски извештаи 17.07.2020
Алкалоид АД Берово Ревидирани финансиски извештаи 17.07.2020
Алкалоид АД Берово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.07.2020
МИА АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 16.07.2020
МИА АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 16.07.2020
Коппер Инвестментс АД Скопје Промени во сопственичка структура над 10% 16.07.2020
М-НАВ АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 14.07.2020
ИГМ Еленица АД Струмица Ревидирани финансиски извештаи 14.07.2020
Халк осигурување АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 14.07.2020
Металец АД Битола - заштитно друштво Ревидирани финансиски извештаи 14.07.2020
Металец АД Битола - заштитно друштво Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 14.07.2020
Евроинс Осигирување АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 14.07.2020
Евроинс Осигирување АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 14.07.2020
Козјак АД Куманово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 14.07.2020
Градски Енергетски Системи Ревидирани финансиски извештаи 14.07.2020
Жито Малеш АД Берово Ревидирани финансиски извештаи 13.07.2020
Пивара АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 13.07.2020
ГАМА АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 13.07.2020
АД Џокер Инс Брокер АД Гевгелија Ревидирани финансиски извештаи 13.07.2020
Бадел 1862 АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 13.07.2020
Цар Самоил АД Банско, Струмица Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 13.07.2020
АСУЦ Брокер АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 13.07.2020
Легра АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 10.07.2020
Жито Струмица АД Струмица Промени во органите на управување и раководење 09.07.2020
Жито Струмица АД Струмица Статусни промени на друштвото 09.07.2020
Жито Струмица АД Струмица Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.07.2020
ТГС Технички гасови АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 09.07.2020
ТГС Технички гасови АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.07.2020
МЗТ Заеднички работи АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.07.2020