Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
Еуролинк осигурување АД Скопје Промени во сопственичка структура над 10% 03.04.2020
Машки кошаркарски клуб ЕУРОНИКЕЛ 2005 АД Кавадарци Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 02.04.2020
Кораб инс АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.04.2020
Просветно дело АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.04.2020
Силк Роуд Банка АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 01.04.2020
Силк Роуд Банка АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.04.2020
БИЛАНС-ХИТ АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.03.2020
СТЕЛ-ЕР АД Штип Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.03.2020
Пелагонија транс АД Прилеп Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.03.2020
МЕПСО АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 30.03.2020
Вебер ГМА АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.03.2020
ЗУАС АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 25.03.2020
Слобода АД Неготино Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 25.03.2020
Сингелиќ АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 24.03.2020
АМГ Премиум АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 24.03.2020
Осигурително Брокерско друштво Петрол-Оил Брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 24.03.2020
Еуромак брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 24.03.2020
Делта инс брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 24.03.2020
Иново Брокер АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 24.03.2020
Еуро Експертс АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 24.03.2020
ЦВО Брокер АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 23.03.2020
Граве Осигурување Неживот Ревидирани финансиски извештаи 23.03.2020
Живинокооп АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 23.03.2020
Метал шопинг АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 23.03.2020
Метал исток АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 23.03.2020
ГРАВЕ Осигурување АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 20.03.2020
ГРАВЕ Осигурување АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 20.03.2020
Фабрика за квасец и алкохол АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 20.03.2020
Техно промет АД Тетово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 20.03.2020
Даути Милк АД Скопје Други промени во работењето 20.03.2020
Охридтурист АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 18.03.2020
КК Кожув АД Гевгелија Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.03.2020
ИГМА Инженеринг АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 16.03.2020
Прилепец АД Прилеп Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 16.03.2020
ГРАФИКА ИНВЕСТ АД Кавадарци Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 16.03.2020
Мега Брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 16.03.2020
Каменимост Комуникации АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 13.03.2020
Кватро компани АД Штип Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 13.03.2020
Фаворит ВМ АД Штип Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 13.03.2020
Ризико Осигурување АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 12.03.2020
ЈДБ Брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 11.03.2020
Халк осигурување АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 10.03.2020
Силк Роуд Банка АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 06.03.2020
Бистрица с. Теарце Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 06.03.2020