Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
Макхидро Проект Ко АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.01.2023
ФК Беласица АД Струмица Ревидирани финансиски извештаи 23.01.2023
НОМАГАС АД Скопје Статусни промени на друштвото 18.01.2023
РЕИНГ АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.01.2023
МЕПСО АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 09.01.2023
МЕПСО АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.01.2023
Скопје Север АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.01.2023
РК Бутел АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.01.2023
Југотутун - Моша Пијаде АД Неготино Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.01.2023
Железници на Република Северна Македонија - Транспорт АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 04.01.2023
Железници на Република Северна Македонија - Транспорт АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 04.01.2023
ФК Тетекс АД Тетово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 04.01.2023
Тигар АД Крива Паланка Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 04.01.2023
Агропромет АД Струмица Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 03.01.2023
Електрани на Северна Македонија АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 03.01.2023
Електрани на Северна Македонија АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 03.01.2023
Триглав Осигурување Живот АД Скопје Нова емисија на Хартии од вредност 30.12.2022
Силк Роуд Банка АД Скопје Нова емисија на Хартии од вредност 29.12.2022
Развојна Банка на Северна Македонија АД Скопје Нова емисија на Хартии од вредност 27.12.2022