Последни вести

Во продлжение билтенот за првите шест месеци од 2023 година

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Внесување на издавачот Единство АД Струмица на „Листата за набљудување"

Внесување на издавачот Жито Караорман АД Кичево на „Листата за набљудување"

Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Единство АД Струмица

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Жито Караорман АД Кичево

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва