Последни вести

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Македонска берза и годинава е учесник во Иницијативата Ring the Bell for Gender Equality

Во продолжение родова анализа на органите на управување на котираните акционерски друштва на Македонска берза

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Почнувајќи од 08.03.2023 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација нови државни обврзници

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Нова стоковна куќа АД Струмица

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во продолжение можете да ја преземете изменетата Понудата

Во продолжение можете да го преземете изменетиот Проспект на понудата за преземање