Последни вести

Ве известуваме дека ги објавуваме блок трансакциите со акциите на Жито Полог АД Тетово и ЗК Пелагонија АД Битола

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Од 01.06.2023 година ќе започнат да се применуваат Правилата за членство на Македонска берза АД Скопје

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во продолжение прегледот на финансиски податоци за котираните друштва за квартал 1 од 2023 година

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва