Последни вести

Во продолжение линк од видеото од тркалезна маса на тема „Идната улога на пазарите на капитал во мали и отворени економии“

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во продолжение соопштение на Берзата во врска со текст на интернет порталот „Фактор“ од 17.10.2019 година

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во продолжение соопштение на Берзата во врска со текст на интернет порталот „Фактор“

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Скопски Пазар АД Скопје

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Одборот на директори на Македонската берза на седницата одржана на 08.10.2019 година донесе одлука за исклучување од котација