Последни вести

Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Жито Полог АД Тетово

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Стопанска Банка АД Битола

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Преглед на финансиските податоци на котираните друштва за периодот 01.01.-31.12.2023 година