Последни вести

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Одборот на директори на Македонската берза на седницата одржана на 08.10.2019 година донесе одлука за исклучување од котација

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Аутомакедонија АД Скопје

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Објавен е месечниот статистички билтен за Септември 2019 година. Во продолжение линк од објавата

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

На 02 октомври се одржа тркалезна маса на тема „Идната улога на пазарите на капитал во мали и отворени економии„

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва