Последни вести

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Прв настан во рамките на „Јули - месец на Funderbeam“, презентација на Damir Bicanic

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во продложение билтенот за месец јуни 2020 година

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за откуп на сопствени акции од котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Галеб АД Охрид

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Комерцијална Банка АД Скопје

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва