Последни вести

Македонска берза и оваа година се приклучува кон Иницијативата “Ring the Bell for Gender Equality”

Во продолжение ажурирана анализа за состојбите со половата структура на составите на органите на управување кај котираните акционерски друштва

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Галеб АД Охрид

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во продолжение го објавуваме билтенот за месец февруари 2023 година

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва