Последни вести

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции

Прекин на тргувањето на Берзата

Продолжување на тргувањето на Берзата

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност...

Соопштение на Берзата во врска со промена на дневни ценовни ограничувања

Продолжување на тргувањето на Берзата

Прекин на тргувањето на сите пазари на Берзата

Одборот на директори на Берзата донесе Одлука за измени и дополнувања на Правилата за тргување на Македонска берза

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за откуп на сопствени акции од котирани друштва