Последни вести

Внесување на издавачот РЖ Институт АД Скопје на „Листата за набљудување“

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Преглед на финансиски податоци за котираните друштва за 2020 година

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека ги објавуваме блок трансакциите со акциите на Цар Самуил АД Банско Струмица

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 18.03.2021 година...