Последни вести

На седницата одржана на 18.10.2019 година, Одборот на директори на Македонска берза донесе Одлука за котација на корпоративни обврзници издадени од ТТК Банка АД Скопје на Официјалниот пазар на Македонска берза АД Скопје, на подсегментот Берзанска котација...

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во продолжение линк од видеото од тркалезна маса на тема „Идната улога на пазарите на капитал во мали и отворени економии“

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во продолжение соопштение на Берзата во врска со текст на интернет порталот „Фактор“ од 17.10.2019 година

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во продолжение соопштение на Берзата во врска со текст на интернет порталот „Фактор“

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва