Последни вести

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Интернационален Картичен Систем АД Скопје

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Берзата изврши почетно утврдување на котираните акционерски друштва што имаат обврска за примена на новиот Кодекс за корпоративно управување на Берзата

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во продложение билтенот за месец октомври 2021 година

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва