Последни вести

На седницата одржана на 15.04.2020 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...

Во продложение билтенот за месец мај 2020 година

Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 04.06.2020 година...

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на ЗК Кичево АД Кичево

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Прегледот на финансиските податоци на котираните друштва за првите три месеци од 2020 година...

Одржана видео конференција за официјален почеток на регионалниот проект за инвестициски анализи

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва