Последни вести

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 11.11.2019 година...

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на Министерството за финансии, почнувајќи од 07.11.2019 година...

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Скопски Пазар АД Скопје

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции

На 06.11.2019 година до Берзата е доставено Решение од Комисија за хартии од вредност со кое се изрекува привремена забрана за вршењето на сите услуги со хартии од вредност на брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје. 

Објавен е месечениот статистички билтен за Октомври 2019 година. Во продолжение линк од објавата

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

На седницата одржана на 08.10.2019 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена...