Последни вести

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за откуп на сопствени акции од котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Галеб АД Охрид

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Комерцијална Банка АД Скопје

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на ЗУМ АД Скопје

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва