Последни вести

Ве известуваме дека на 28.04.2023 година донесен е заклучок за внесување на издавачот Мермерен комбинат АД Прилеп на „Листата за набљудување“

Јавна понуда за преземање на Мермерен Комбинат АД Прилеп

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Киро Дандаро АД Битола

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека согласно барање од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за проширување на котација

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва