Последни вести

Во продолжение линк од билтенот за Февруари 2019 година

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Донесена одлука за исклучување од котација на акциите издадени од Струмица табак АД Струмица заради стечај на друштвото.

Македонска берза на 06.03.2019 година потпиша меморандум за соработка со Фондот за иновации и технолошки развој (ФИТР)

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Почнувајќи од 04.03.2019 година, на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација

Во продолжение преземете го текстот на Намерата за објавување на понуда за преземање на...

Решението од КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Нова Стоковна куќа АД Струмица може да го преземете...