Последни вести

На 1 ноември, се одржа Работилница за IPO во организација на БЕП – УСАИД во соработка со Македонска берза АД Скопје

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции

Во продолжение известување во врска со измени и дополнувања на Тарифникот на Македонска берза

Решение на КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Охридска банка АД Скопје

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Скопски Пазар АД Скопје

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва