Последни вести

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Менаџерското обраќање што се врши при објавувањето на годишните резултати на друштвата за прв пат годинава започна да се имплементира и кај нас

Берзата изврши бришење на издавачот Жито Полог АД Тетово од „Листата за набљудување“

Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Жито Полог АД Тетово

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Стопанска Банка АД Битола