Последни вести

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

На 03 мај 2023 година, во Скопје, се одржа настанот „Денови на македонскиот пазар на капитал“ во организација на Македонската и Загребската берза.

Во продолжение билтенот за месец април 2023 година

Ве известуваме дека ги објавуваме блок трансакциите со акциите на Витаминка АД Прилеп

Исклучување од котација на акциите издадени од Бетон АД Скопје

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека согласно барање од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за проширување на котација на државни обврзници