Последни вести

Ве известуваме дека почнувајќи од 23.12.2021 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација...

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека на 21.12.2021 година Одборот на директори на Берзата донесе заклучок за внесување на издавачот Сковин АД Скопје...

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

На 15.12.2021 година Комисијата за берзански индекс изврши редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва