Последни вести

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека ги објавуваме блок трансакциите со акциите на Жито Полог АД Тетово и ЗК Пелагонија АД Битола

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Од 01.06.2023 година ќе започнат да се применуваат Правилата за членство на Македонска берза АД Скопје

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва