Последни вести

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Во продложение билтенот за месец август 2021 година

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Комисијата за берзански индекс изврши вонредна ревизија на индексот ОМБ и одлучи Обврзниците за денационализација-Дваесетта емисија (RMDEN 20) да станат елемент на индексот ОМБ

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Преглед на финансиски податоци за котираните друштва

Организирање јавна берзанска аукција на акции при продажба на големи пакети на акции