Последни вести

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 20.06.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

Oфицијално започна тридневната Сертифицирана обука за корпоративни секретари која Македонската Берза АД Скопје ја организира заедно со Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија и Институтот на директори

На седницата одржана на 18.06.2019 година Одборот на директори на Македонската Берза донесе одлука за котација на Осумнаесеттата емисија...

Одборот на директори на Македонската берза на седницата одржана на 18.06.2019...

На 17.06.2019 година Комисијата за берзански индекс изврши редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 12.06.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

Втора обука за корпоративни секретари (внатрешни правни советници)

Во продолжение линк до билтенот за месец Мај 2019 година