Последни вести

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Организирање јавни берзански аукции на акции при продажба на големи пакети на акции

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции

Јавна понуда за преземање на Макпетрол АД Скопје

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Организирање јавна берзанска аукција на акции при продажба на големи пакети на акции