Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 04 јуни 2024

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 03.06.2024 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово - 14 обични акции
- Уготур АД Скопје - 13 обични акции
- Комерцијална банка АД Скопје - 5 обични акции
- Макстил АД Скопје - 419 обични акции
- Тетекс АД Тетово - 82 обични акции
- Фабрика Карпош АД Скопје - 45 обични акции
- Гранит АД Скопје - 40 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје - 12 обични акции
- ТТК Банка АД Скопје - 10 обични акции
- Либерти АД Скопје - 389 обични акции
- Жито Лукс АД Скопје - 140 обични акции