Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 26 јуни 2024

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 25.06.2024 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Комерцијална Банка АД Скопје - 100 обични акции
- Окта АД Скопје – 15 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје – 656 обични акции