Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 08 јули 2024

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 05.07.2024 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонски Телеком АД Скопје – 649 обични акции