Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 03 јули 2024

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 02.07.2024 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Жито Лукс АД Скопје - 153 обични акции
- Комерцијална банка АД Скопје - 33 обични акции
- Тутунски комбинат АД Прилеп - 117 обични акции