Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 05 јули 2024

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 04.07.2024 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Оранжерии Хамзали АД Струмица - 191 обични акции
- Алкалоид АД Скопје - 268 обични акции
- Кланица со ладилник АД Струмица - 72 обични акции
- Македонијатурист АД Скопје - 946 обични акции
- Цементарница УСЈЕ АД Скопје - 50 обични акции
- Мермерен комбинат АД Прилеп - 461 обични акции
- ОКТА АД Скопје - 15 обични акции