Последни вести

Организирање јавни берзански аукции на акции при продажба на големи пакети на акции

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции

Јавна понуда за преземање на Макпетрол АД Скопје

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Организирање јавна берзанска аукција на акции при продажба на големи пакети на акции

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции

Во продолжение можете да ја преземете

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Комерцијална Банка АД Скопје

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции