Шифра на ХВ - KVAS - Квасара АД Битола
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKKVAS101019
Вкупно издадени ХВ
12.500
Последно тргување: 10.01.2019
Максимална цена:
12.200,00
Минимална цена:
12.200,00
Просечна цена:
12.200,00
Количина:
1
Промет:
12.200
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
15.500,00
Минимална цена:
11.000,00
Количина:
351
Промет:
4.540.492
Број на трансакции:
28

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци