Шифра на ХВ - KVAS - Квасара АД Битола
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKKVAS101019
Вкупно издадени ХВ
12.500
Последно тргување: 13.11.2018
Максимална цена:
15.002,00
Минимална цена:
15.002,00
Просечна цена:
15.002,00
Количина:
4
Промет:
60.008
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
15.500,00
Минимална цена:
11.000,00
Количина:
288
Промет:
3.539.132
Број на трансакции:
25

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци