Шифра на ХВ - KVAS - Квасара АД Битола
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKKVAS101019
Вкупно издадени ХВ
12.500
Последно тргување: 11.07.2018
Максимална цена:
13.647,00
Минимална цена:
13.647,00
Просечна цена:
13.647,00
Количина:
9
Промет:
122.823
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
13.659,00
Минимална цена:
10.503,00
Количина:
312
Промет:
3.707.476
Број на трансакции:
29

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци