Шифра на ХВ - KVAS - Квасара АД Битола
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKKVAS101019
Вкупно издадени ХВ
12.500
Последно тргување: 13.01.2020
Максимална цена:
17.000,00
Минимална цена:
17.000,00
Просечна цена:
17.000,00
Количина:
51
Промет:
867.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
17.000,00
Минимална цена:
12.200,00
Количина:
233
Промет:
3.596.992
Број на трансакции:
19

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци