Шифра на ХВ - OPTK - Очна оптика Геталдус Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKOPTK101010
Вкупно издадени ХВ
12.536
Последно тргување: 13.03.2019
Максимална цена:
1.353,00
Минимална цена:
1.353,00
Просечна цена:
1.353,00
Количина:
100
Промет:
135.300
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.353,00
Минимална цена:
1.353,00
Количина:
100
Промет:
135.300
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци