Шифра на ХВ - MAGP -
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKMAGP101019
Вкупно издадени ХВ
250
Последно тргување: 20.09.2018
Максимална цена:
6.150,00
Минимална цена:
6.150,00
Просечна цена:
6.150,00
Количина:
62
Промет:
381.300
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
6.150,00
Минимална цена:
6.150,00
Количина:
62
Промет:
381.300
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци