Шифра на ХВ - ATPP - АТП Пролетер Крива Паланка
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKATPP101011
Вкупно издадени ХВ
12.945
Последно тргување: 21.03.2024
Максимална цена:
923,00
Минимална цена:
923,00
Просечна цена:
923,00
Количина:
18
Промет:
16.614
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
923,00
Минимална цена:
923,00
Количина:
94
Промет:
86.762
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци