Шифра на ХВ - RIMI - РИМИ АД Штип
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKRIMI101017
Вкупно издадени ХВ
104.569
Последно тргување: 12.04.2024
Максимална цена:
315,00
Минимална цена:
315,00
Просечна цена:
315,00
Количина:
367
Промет:
115.605
Број на трансакции:
5
Последните 52 недели
Максимална цена:
315,00
Минимална цена:
315,00
Количина:
367
Промет:
115.605
Број на трансакции:
5

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци