Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
17.04.2024 315,00 315,00 0,00 0 0 0
16.04.2024 315,00 315,00 0,00 0 0 0
15.04.2024 315,00 315,00 0,00 0 0 0
12.04.2024 315,00 315,00 315,00 315,00 0,00 367 115.605 115.605