Шифра на ХВ - JAKO - Јавор Консалтинг Битола
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKJAKO101019
Вкупно издадени ХВ
7.300
Последно тргување: 07.05.2024
Максимална цена:
95,00
Минимална цена:
95,00
Просечна цена:
95,00
Количина:
307
Промет:
29.165
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
95,00
Минимална цена:
93,00
Количина:
614
Промет:
57.716
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци