Шифра на ХВ - TBKO - Сава Табак Осигурување Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKTBKO101016
Вкупно издадени ХВ
18.326
Последно тргување: 02.09.2021
Максимална цена:
16.010,00
Минимална цена:
16.010,00
Просечна цена:
16.010,00
Количина:
237
Промет:
3.794.370
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
16.010,00
Минимална цена:
16.010,00
Количина:
237
Промет:
3.794.370
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци