Шифра на ХВ - KKST - КК Струмица 2022 АД Струмица
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKKKST101011
Вкупно издадени ХВ
2.500
Последно тргување: 26.07.2023
Максимална цена:
320,00
Минимална цена:
320,00
Просечна цена:
320,00
Количина:
2.500
Промет:
800.000
Број на трансакции:
4
Последните 52 недели
Максимална цена:
320,00
Минимална цена:
320,00
Количина:
2.500
Промет:
800.000
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци