Шифра на ХВ - OPFO - Опфолио АД Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKOPFO101012
Вкупно издадени ХВ
10.000
Последно тргување: 22.03.2023
Максимална цена:
6.150,00
Минимална цена:
6.150,00
Просечна цена:
6.150,00
Количина:
125
Промет:
768.750
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
6.150,00
Минимална цена:
100,00
Количина:
875
Промет:
2.356.250
Број на трансакции:
5

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци