Шифра на ХВ - OPFO - Опфолио АД Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKOPFO101012
Вкупно издадени ХВ
10.000
Последно тргување: 27.04.2021
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
100,00
Просечна цена:
100,00
Количина:
750
Промет:
75.000
Број на трансакции:
6
Последните 52 недели
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
100,00
Количина:
750
Промет:
75.000
Број на трансакции:
6

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци